Дневен ред за 07.09.2022

Д Н Е В Е Н Р Е Д

за редовно заседание на Софийски адвокатски съвет на 07.09.2022 г., сряда, от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Прием.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв. и над 10 000 лв.

5. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

6.Финансови въпроси.

6.1. Вземане на решение за закупуването на дизелово гориво – 5000 литра, необходимо за осигуряване на отоплението на хижа „Витоша“ през зимния сезон 2022-2023 година, при най-изгодни цени, съгласно подадените оферти.

6.2. Вземане на решение за закупуване на библиотечен софтуер от фирма „РС-ТМ“ ООД за нуждите на Библиотеката на САК.

7. Обсъждане на Доклад на библиотекаря на САК за предстоящите действия по подобряване дейността на САК.

8. Дисциплинарни въпроси.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

11. Обсъждане на въпроси, свързани с провеждане на есенните семинари в ОД „Лозенец“.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

Председател на САК

Споделяне