Дежурни адвокати РЦК месец август 2023 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец август 2023 г.

телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

02.08.2023 г.

сряда

Лилия Борисова

Румяна Кацарска

04.08.2023 г.

петък

Татяна Лисичкова

Ана Филибева

07.08.2023 г.

понеделник

Христина Попова

Кремена Трифонова

09.08.2023 г.

сряда

Кремена Трифонова

Ана Филибева

11.08.2023 г.

петък

Кремена Трифонова

Янислава Георгиева

14.08.2023 г.

понеделник

Светослав Киряков

Анка Ганчева

16.08.2023 г.

сряда

Анка Ганчева

Мариела Ачева

18.08.2023 г.

петък

Светослав Киряков

Анка Ганчева

21.08.2023 г.

понеделник

Анка Ганчева

Мариела Ачева

23.08.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Анка Ганчева

25.08.2023 г.

петък

Мариела Ачева

Светослав Киряков

28.08.2023 г.

понеделник

Анка Ганчева

Румяна Кацарска

30.08.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Мариела Ачева

Споделяне