Безплатно ползване на продуктите на „АПИС“ и „СИЕЛА“ през 2023 г.

Уважаеми колеги,

Въз основа на Решение на Софийски адвокатски съвет от 21.12.2022 г. е осигурена възможност за членовете на Софийска адвокатска колегия и през 2023 г. да ползват безплатно основните модули на правно-информационните системи на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД. В допълнение към основните модули на двете Правно-информационни системи, ще има възможност да се ползват безплатно и модулите, включващи европейското законодателство и практиката на ЕС и съда на ЕС, които са включени в предоставените пакети въз основа на допитване, направено сред членове на колегията.

Безплатно адвокати и младши адвокати ще могат да ползват следните модули:

1. за АПИС – „АПИС Право“, „АПИС Практика“ и „АПИС Европраво“;

2. за СИЕЛА: „СИЕЛА Норми“, „СИЕЛА Съдебна практика“ и „СИЕЛА ЕВРО“.

За достъп до системите ще бъде необходима нова регистрация, валидна през 2023 г. след изтичане срока на валидност на предходна регистрация, ако сте имали такава.

За създаване на нова регистрация следва да влезете с профила си в закритата секция на сайта и да попълните следния електронен формуляр, като изберете и желаната от Вас правно-информационна система.

Всеки адвокат от САК може да заяви и да ползва по свой избор една от двете Правно-информационни системи.

Регистрацията в едната правно-информационна система изключва регистрация в другата.

Достъпът до закритата секция се осъществява чрез двуфакторна автентикация на потребителя и изпратен код за достъп до вписания в адвокатския регистър електронен адрес (мейл) на адвоката/младши адвоката. Ако имате затруднения при достъпа до закритата секция на сайта, вижте Помощна информация: Вход в "Закрита секция"

Софийски адвокатски съвет

Споделяне