Дневен ред за 19.03.2013

Д Н Е В Е Н Р Е Д
на
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
на САС
19.03.2013г.

1.Прием;
2.Кадрови;
3.Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества, адвокатски сътрудници;
4. Дисциплинарни преписки;
5. Становища по отчети;
6. Молба по чл.36 (3)ЗА;
7. Доклад на адвокат Тодор Филипов за проведеното заседание на УС на ОК „Адвокат” и набелязаните мерки за подобряване работата на ОК „Адвокат”;
8. Обсъждане на проекторешение на комисията за прилагане на ЗПП;
9. Промяна на вътрешните правила на САС в съответствие с приетите решения за сливане на някои от комисиите – доклад адвокат Ивайло Данов;
10. Доклад на адвокат Ивайло Данов за посещението на САС на годишната конференция на IBA в Дъблин;
11. Доклад на адвокат Вл.Дончев за посещението на делегацията на САС в Белград във връзка с честването на 151 годишнина на сръбската адвокатура;
12. Разни.

Споделяне