Протокол №31 от 15.10.2021

П Р О Т О К О Л

№ 31

На 15.10.2021г. от 17.00ч. се проведе извънредно дистанционно заседание на Софийския Адвокатски Съвет с точка единствена

1. Вземане на решение за закупуване на нафта, необходима за отоплителен сезон 2021-2022 година на хижа "Витоша“, находяща се в природен парк „Витоша“.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Ива Иванова Згурова-Шопова

4. Златка Стефанова Динева

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Мирослав Тодоров Мичев

7. Петьо Димитров Славов

8. Христо Владов Хинов

9. Вера Руменова Даскалова

10. Катерина Владимирова Граматикова

Не присъстват основни членове:

1. Жана Иванова Кисьова

2. Валентина Драйчева Бакалова

3. Ивайло Кръстев Костов

4. Лидия Въчева Дикова

5. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

1. Александър Андонов Бояджиев

Не присъстват резервни членове:

1. Александър Димитров Машев

2. Александър Ивайлов Тонев

3. Пламен Кирилов Киров

4. Силвия Йорданова Спасова

5. Антон Йорданов Стефанов

6. Ваня Траянова Стоянова

7. Евгения Петрова Гечева

8. Маргарита Руменова Димитрова

Не присъства представител на КС.

По точка първа и единствена от дневния ред:

С оглед увеличаването на цените на горивата с по няколко стотинки на ден, ако се изчака редовното заседание на САС, което съгласно правилата за работата на САС ще се проведе на 20.10.2021 г. (сряда), до която дата цената на дизеловото гориво по всяка вероятност ще бъде с около 500 лева по-висока, спешно се свика и проведе през зум извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет на 15.10.2021 г. от 17 часа за незабавно вземане на решение, свързано със закупуването на дизелово гориво необходимо за осигуряване на отоплението на хижа „Витоша“ през зимен сезон 2021-2022 година.

След проведени онлайн обсъждания с пълно мнозинство се стигна до решение да бъдат закупени за хижа „Витоша“ до 7 000 литра дизелово гориво при най-изгодни цени, за да се осигури своевременно необходимото количество гориво за предстоящия зимен сезон.

Гласували: 10 за, няма против, няма въздържали се - единодушно

Софийският адвокатски съвет постанови,

Р Е Ш Е Н И Е № 605

Софийският адвокатски съвет да закупи за нуждите на хижа „Витоша“, находяща се в природен парк Витоша при най-изгодните цени до 7 000 литра дизелово гориво за отоплителен сезон 2021-2022.

адв.Стефан Марчев:.......

/Председатл на САК/

адв.Албена Пенова:.......

/Секретар на САС/

 

Споделяне