Home

Софийска Адвокатска Колегия

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Защитава ли ЕКПЧ правата на ЮЛ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Темата на обучението по ЕКПЧ, предвидено за 05.11.2018г., което ще се проведе в сградата на ЦОА "Кръстю Цончев", ще бъде: “Защитава ли ЕКПЧ правата на ЮЛ - Правата на ЮЛ свързани с претърсвания и изземвания, достъп до офис и други помещения, право на справедлив процес, право на сдружаване, вкл. на религиозни организации, забрана за дискриминация, намеса в правото на собственост и притежания“ с лектор – София Разбойникова.

Уведомяваме Ви, че предварително обявената за 05.11.2018г. тема: "Право на собственост - обхват според ЕКПЧ и националното право, средства за защита, допустима намеса от страна на държавата" с лектор – доц. Светла Маргаритова се отлага за друга дата, която ще Ви бъде съобщена допълнително.

Софийски адвокатси съвет

Приемен ден на Председателя на САК за м. октомври 2018г

Печат PDF

Уважаеми колеги,


Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. октомври 2018г. ще бъде на 25.10.2018г./четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от  15 до 17 часа.

адв. Ивайло Данов
Председател на САК

ОТКРИВАНЕ НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Печат PDF

Уважаеми колеги, с удоволствие Ви съобщаваме, че на 26 октомври ще се проведе първата ни среща от новия сезон 2018-2019 на АДВОКАТСКАТА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” .

 

         Темите :
1.Адвокатската професия в бизнеса и в системата на държавата. Кой е адвокатът.

2. Адвокатската професия като диагноза.
         Лектори:  адв. Светозар Зафиров, Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт.
         Място -  залата на САК на III етаж в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София.
         Време на провеждане – от 14 до 17 часа. Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
         Предварителното записване ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Срокът за подаване на заявления за дежурни и резервни защитници за 2019г. е до 21.12.2018г. В заявленията може да се посочи месеца, за който адвокатът желае да бъде дежурен.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че лекцията в рамките на курса "Права на човека по ЕКПЧ", предвидена за 08.10.2018 г./понеделник/ , се отлага за друга дата, за което ще бъдете информирани допълнително.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви молим за разбиране.

                                                                Софийски адвокатски съвет

Изпит по немски език за Многостранна стажантска програма за адвокати, организиран от Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати, в която е поканен да участва един български адвокат, отговарящ на условията, посочени от организаторите: да е младши адвокати или адвокат на възраст до 40 г., да има високо ниво на владеене на немски език (което трябва да се докаже чрез езиков тест, ако това бъде поискано от Немската фондация за международно правно сътрудничество) и да практикува в областта на гражданското и търговското право. Стажът не е отворен за адвокати, които: работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Германия; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находяща се в Германия правна кантора.

Стажът ще се проведе в периода 24 април – 1 юни 2019 г. и ще се състои основно в град Кьонингсвинтер (близо до град Бон), като предварителната програма е следната:

24 април 2019 г. – Пристигане в Кьонингсвинтер

25 април – 4 май 2019 г. – Встъпителен семинар в Кьонингсвинтер

6 май – 29 май 2019 г. – Стаж в немска правна кантора

30 май – 31 май 2019 г. – Заключителен семинар в Бон

1 юни 2019 г. – Отпътуване

Организаторите поемат следните разходи:

    Храна и настаняване по време на встъпителния и заключителния семинар;
    Пътни разходи от мястото на встъпителния семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар;
    Настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът (ако настаняването бъде резервирано от участниците, разходите за него ще бъдат покрити до максималния размер, определен чрез предварителна консултация, проведена с Немската фондация за международно правно сътрудничество);
    Командировъчни по време на стажа в размер на 550 евро;
    Здравна застраховка, която покрива разходите, които могат да възникнат при евентуално проведено медицинско лечение, както и в случай на тежко заболяване).

Разходите по пътуването до въвеждащия семинар в началото на стажантската програма и разходите от заключителния семинар в края на програмата трябва да се покрият от участниците. Kомандировъчните, които се отпускат, няма да бъдат достатъчни за покриване на всички лични нужди по време на стажа. Поради това, ще бъде необходимо за стажантите да си осигурят и допълнителни средства.

Ако поради лични или други причини успешното завършване на стажантската програма бъде застрашено или се окаже невъзможно, организаторите си запазват правото преждевременно да прекратят участието в програмата на съответния участник. В такъв случай участникът следва да покрие допълнителните разходи по завръщането си, които биха могли да възникнат поради по-ранното му отпътуване.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 12.11.2018 г. от 9:30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Цар Калоян“ 1А.

В случай, че желаете да участвате в изпита, моля изпратете (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, което сте завършили, автобиография на немски език, мотивационно писмо на немски език, актуална снимка (паспортен формат с добра резолюция), копие от паспорта и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикувате адвокатската професия. Желателно е да получим и документ за владеене на немски език.
Всички документи трябва да бъдат изпратени във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 07.11.2018 г., препратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.

Списък на дежурни адвокати за 01.10.2018 до 31.10.2018

Печат PDF

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.10.2018 г. до дата: 31.10.2018 г.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 01.10.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 27.09.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Благодарности относно Адвокатска академия

Печат PDF

Seminars 2018 Thanks

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Печат PDF

Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. и 2018 г.

21.09.2018 – 24.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК

     Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви, че в периода 21.09.2018 – 24.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК ще се проведе семинар по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ на тема: Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. и 2018 г., лектор: проф. д-р Валентина Попова, преподавател във ЮФ на СУ “Св.св. Климент Охридски”, адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Допълнително ще Ви информираме за окончателната програма на семинара.

     Желаещите да се запишат за участие следва да заплатят такса-участие както следва:
     – 30 лв. при настаняване по двама в стая;
     – 60 лв. при единично настаняване в стая.
     Таксата-участие включва нощувките и лекторските.

Записването за семинара следва да се извърши в срок до 17.09.2018г. /понеделник/ или до изчерпване на местата при Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или на място в Търговския дом след заплащане на такса-участие в касите на САК.

Софийски адвокатски съвет

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР В СОК „КАМЧИЯ“ НА 12-14.10.2018 Г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Националното бюро за правна помощ,  със съдействието на Адвокатски съвет – гр. Варна организират семинар на тема: „Измененията и допълненията  в ГПК  от 2017 г. – една година по-късно“ с лектор: съдия Красимир Влахов от ВКС.

            Семинарът ще се проведе на 13.10.2018 г. в Санаторно-оздравителен комплекс  / СОК/ „Камчия“, като в него могат да участват всички  адвокати от  страната.

            За участниците е осигурена възможност за настаняване от 12.10.2018 год. или от 13.10.2018 г.,  в зависимост от желанието на всеки.

            Предварителна програма на семинара:

Продължение...

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

    Уведомяваме Ви, че от 27.08.2018г. до 14.09.2018г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.
Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:
 -    в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;
 -    нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 -    документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет;
(УниКредит БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG 85 UNCR 7630 1000 0298 13)
Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК.
(ОББ АД - BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 30 UBBS 8888 1000 5864 79)

Уведомяваме Ви, че подадени и непотърсени след изпита документи се пазят в едногодишен срок от датата на подаване.


СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

icon-pdf Писмено заявление

 

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в петък (24.08.2018г.) „Счетоводен (паричен) салон“ на бул. „Тодор Александров“ №137 няма да работи поради профилактика и ремонтни дейности.

Моля, да ни извините за причиненото неудобство!

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м.септември, Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 14.09.2018 г.

Секретар
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

САК - нова ел.поща

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Софийска адвокатска колегия има нова ел.поща - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , чрез която можете да се обръщате към адвокатския съвет, като изпращате Вашите писмени съобщения, становища, предложения и др.

Моля, имайте предвид, че старите ел.пощенски кутии - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   ще бъдат закрити.

Софийски адвокатски съвет