Становище на Софийски адвокатски съвет по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

/


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в срока за обществено обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, Софийският адвокатски съвет е изразил становище, с което може да се запознаете тук.

Споделяне