Специализирано обучение по семейна медиация

/


Уважаеми колеги,

Във връзка със заявен интерес от колеги - адвокати от Софийската адвокатска колегия, Ви информираме, че има възможност за провеждане на специализирано обучение по семейна медиация на 05, 06 и 07 юли 2024 г. (петък, събота и неделя) от 09:00 ч. до 18:00 ч. в ЦОА "Кръстю Цончев" с лектори: доц. д-р Таня Градинарова и адв. Десислава Монева.

Таксата за участие в обучението е в размер на 160 лв. и следва да бъде преведена по следната банкова сметка на САК:

IBAN: BG30UBBS88881000586479, Банка: ОББ АД

Заявление за участието Ви в групата за обучение можете да подадете от закритата секция на сайта от тук. След потвърждение на регистрацията Ви за обучението следва в срок до 14.06.2024 г. да изпратите на register@sak-sas.bg платежен документ за платената такса за участие в обучението с посочени като основание на плащането Вашия личен адвокатски номер и медиация.

Софийски адвокатски съвет

© Sandy Millar

Споделяне