Съобщение относно касовите плащания към ОК "Адвокат"

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че днес, 12.09.2023 г., плащания към Осигурителна каса „Адвокат“ ще могат да се извършват само по банков път по следната банкова сметка:

BG95 UBBS 8888 1000 5863 76,

Титуляр: Осигурителна каса „Адвокат“.

Затрудненията в касовото обслужване на адвокати са причинени от самоволно преустановяване на достъпа до личните осигурителните данни на всички адвокати и младши адвокати, членуващи в Осигурителна каса „Адвокат“, извършен от търговско дружество „Бисофт“ ЕООД, на което е възложена поддръжка на системата, обслужваща ОК "Адвокат" по повод събиране на дължимите осигуровки и плащането им към НАП. Софийски адвокатски съвет е предприел необходимите действия за бързо възстановяване на възможността за касово обслужване на адвокатите, членуващи в "ОК "Адвокат, както и за сезиране на Комисията за защита на личните данни относно преустановяване на достъпа до лични осигурителни данни в нарушение на изискването за сигурност на данните по смисъла на чл. 4, т. 12 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Полагат се усилия касовото обслужване на плащанията на адвокатите, членуващи в Осигурителна каса „Адвокат“, на техни задължения за осигурителни вноски и членски вноски към Осигурителна каса "Адвокат, да бъде възстановено възможно най-скоро.

Като се извиняваме за причиненото неудобство призоваваме всички адвокати, членуващи в ОК "Адвокат" да извършват плащания по банков път.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне