Работно време касов салон Търговски дом за 30.06. и 01.07.2022 г.

/


Уважаеми колеги, информираме ви, че поради временно отсъствие на един от касиерите, на 30.06.2022 г. и 01.07.2022 г. работното време на касовия салон на САК в Търговски дом ще бъде от 8:30 ч. до 16:30 ч., с прекъсване от 12:45 ч. до 13:15 ч.

Споделяне