Есенни семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ОД "Лозенец"

/


Уважаеми колеги,

През месец септември 2023 г. Софийски адвокатски съвет организира за адвокатите от САК провеждането на два есенни семинара в Оздравителен дом „Лозенец“, както следва:

  • Семинар по актуални гражданскоправни въпроси – 14.09. - 17.09.2023 г.
  • Семинар по актуални наказателноправни въпроси – 21.09. - 24.09.2023 г.

Настаняването в ОД „Лозенец“ за семинара по гражданскоправни въпроси е на 14.09.2023 г., а обученията ще се провеждат на 15, 16 и 17.09.2023 г.

Настаняването в ОД „Лозенец“ за семинара по наказателноправни въпроси е на 21.09.2023 г., а обученията ще се провеждат на 22, 23 и 24.09.2023 г.

Обученията ще се провеждат в часовете от 9.30 ч., до 13.30 ч., с половин час почивка.

Есенните семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ОД "Лозенец" ще се проведат по следната програма:

Програма за есенен семинар по гражданскоправни въпроси:

  • Законов режим на общност между съпрузи. Искове за по-голям дял от СИО и за установяване липса на съвместен принос
  • Защита на правото на собственост в производствата по урегулиране на поземлените имоти по реда на ЗУТ. Оспорване на подробните устройствени планове по съдебен ред. Особености на производствата по отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта при влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ

Лектори: доц. Венцислав Петров, адв. Валентина Бакалова

Програма за есенен семинар по наказателноправни въпроси:

  • Въззивно производство
  • Касационно производство и възобновяване
  • Транспортни престъпления. Престъпленията по чл.343б НК и чл.343в НК

Лектори: съдия Красимир Шекерджиев, съдия Валя Рушанова

За участие в семинарите адвокатите от САК заплащат 60 лв. при настаняване в двойна стая в ОД „Лозенец“ и 120 лв. за самостоятелно ползване на двойна стая.

Обученията ще се провеждат в обучителна зала на кметство Лозенец, находяща се в непосредствена близост до ОД „Лозенец“.

За записвания се обръщайте към Здравко Цветков, домакин, на телефон: 0884-352545

След потвърждаване на възможността за участие в семинара, дължимите суми могат да бъдат заплащани по банкова сметка на Софийска адвокатска колегия BG61UBBS88881000871392 или в касовия салон на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне