Програма HELP към Съвета на Европа организира безплатен курс на тема „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“

/


Уважаеми колеги,

Тематичният курс „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ ще започне на 14 и 15 юни 2023 г. в София с откриващ семинар с участието на адвокати от България и Гърция. Курсът ще продължи 10 – 12 седмици с последващо семинара онлайн обучение по темата, което ще се провежда на български език и с материалите от което участниците ще могат да се запознават чрез Платформата на HELP.

Откриващият семинар ще се проведе присъствено в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на ул. „Цар Калоян“ №8 в столицата с работен език английски. Участие в него ще вземат представители на Съвета на Европа, Европейския съд по правата на човека, Агенцията на ЕС за фундаментални права, представители на българската и гръцката адвокатури.

Участието в курса е безплатно. За участниците, които не са от София, разходите за транспорт се поемат от Съвета на Европа. От българска страна е предвидено да бъдат включени около 30 адвокати, подборът на които ще бъде извършен от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”. За целта кандидатите, които желаят да се включат в обучението, трябва да изпратят до 19 май 2023 г. на е-mail coa@abv.bg трите си имена, изписани на латиница, е-mail и CV.

Курсът „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ е организиран от Програма „HELP“ (Human Rights Education for Legal Professionals Programme) на Съвета на Европа в сътрудничество с българската и атинската адвокатури, в рамките на Проект за съдебно обучение на ЕС и Съвета на Европа относно върховенството на закона и основните права. Следващият трансграничен курс на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“ ще бъде открит със семинар в Атина (Гърция) през ноември 2023 г. Адвокатите, които ще вземат участие в настоящия курс, ще се ползват с приоритет при подбора на участници в следващия съвместен курс с гръцката адвокатура.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от Програма HELP на Съвета на Европа.

Програмата „HELP“ на Съвета на Европа за обучение по права на човека за юристи е насочена към подпомагане на държавите-членки на ЕС при прилагането на европейските стандарти за правата на човека на национално ниво, основани върху Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), Правото на Европейския съюз и практиката на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС.

Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юристи – специалисти по права на човека, са интерактивни, достъпни и не е задължителна предварителна експертиза в посочената материя от страна на участниците.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете тук.

Споделяне