Профилактични прегледи за адвокати в Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД през месец септември 2023 г.

/


Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД ще предоставя медицински услуги на адвокатите от Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 15, в рамките на ежемесечно определен от медицинския център график с дати и часове, от 17 до 19 часа. За повече информация и използване на услугите адвокатите, членове на САК, трябва да запазят час на телефонен номер 070017012.

Резултатите от лабораторните изследвания, прегледите и становището със заключение от проведените профилактични прегледи и изследвания, ще може да проверявате и онлайн с ID и pass, които ще се предоставят лично на всеки един при посещението му в центъра в деня на профилактичната кампания. Становището ще бъде готово до 7 дни след приключване на профилактичната кампания.

С графика по дати и часове за м. септември 2023г., както и с информацията за прегледите и изследванията за мъже и жени в МЦ “Св. Пантелеймон” ЕООД може да се запознаете ТУК и ТУК.

Споделяне