ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“

/


Уважаеми колеги,

По силата на сключен от Висшия адвокатски съвет договор за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, е осигурена възможност на всички желаещи адвокати да се присъединят към полицата.

Застрахователното покритие е със срок 1 година, считано от 23.01.2023 г. при застрахователен лимит 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) за едно събитие и в агрегат. С Общите условия на застрахователната полица „Професионална отговорност на адвоката“ може да се запознаете тук.

Към полицата може да се присъедините по един от следните начини:

1. Като попълните Заявление (достъпно тук), в което да посочите актуални данни. Заявлението може да подпишете с електронен подпис или на хартия, да сканирате и изпратите на имейл botova@bigcom.eu.

Ако желаете да заявите допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., може да отбележите това в образеца на заявлението, като задължително посочете актуален имейл адрес и телефон, за да може от Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани да се свържат с Вас и да уточните изготвянето, подписването и заплащането на анекса Ви.

2. Образци на заявления ще бъдат на разположение във всеки от касовите салони на Софийска адвокатска колегия – в Търговския дом в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, и в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Желанието си да се присъедините към груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2023 г., следва да заявите до 22 февруари 2023 г. В този случай застрахователното покритие ще бъде в сила от 23.01.2023 г. включително и няма да имате прекъсване, ако сте се включили в миналогодишната групова полица за „Професионална отговорност на адвоката“.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне