Покана за участие в процедура за избор на адвокати от САК за участие в комисиите към Федерацията на европейските адвокатури (FBE)

/


Скъпи колеги, членове на Софийската адвокатска колегия,

По повод организирания годишен конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) в София в периода 22.06.-25.06.2022 г., предстои обсъждане състава на комисиите към Федерацията на европейските адвокатури. Софийска адвокатска колегия разполага с възможност да предложи членове на Софийската адвокатска колегия, които да се включат в работата на комисиите към FBE.

Постоянните комисии са 13 на брой и работят в следните области: Достъп до професията, Достъп по правосъдие, Арбитраж, Източните адвокатури, Права на човека, Повишаване и равенство, Етика, Правна квалификация, Медиация, Средиземноморие, Нови технологии, Организация и дейност на адвокатурите и правните общества, и Бъдеще на професията.

За представяне на вашата кандидатура и за включване в състава на която и да е от 13-те комисии, можете да изпратите в срок до 24.06.2022г. кратко автобиографично и професионално представяне.

Участниците в комисиите поемат самостоятелно разходите си във връзка с дейността и заседанията на съответната комисия, и поемат задължението да представят периодични отчети за напредъка на работата до Софийски адвокатски съвет, и с подаване на вашата кандидатура приемате тези условия.

По повод конкретни събития и по решение на адвокатския съвет могат да бъдат поемани част от разходите на българските представители в комисиите.

Заявки за участие в работата на комисиите към FBE ще бъдат разглеждани и след датата 24-ти юни, доколкото възможност за включване на нови кандидатури ще съществува и занапред.

Желанието Ви за включване в работата на комисиите като представител на САК, заедно с необходимите документи може да изпращате на електронен адрес: chairman@sak-sas.bg и deputy@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне