Международен стаж за млади адвокати „Stage International”

/


Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати „Stage International”.

Участие в него могат да вземат и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия, а именно: да са на възраст до 40 години към момента на започване на стажа, да имат сключена застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ и да имат много добро ниво на владеене на френски език.

Стажът „Stage International” ще се проведе от 3 октомври до 25 ноември 2022 г. и ще включва обучение в Адвокатското училище в Париж, както и придобиване на практически знания в адвокатски кантори в Париж.

Разноските за обучението се поемат изцяло от Парижката адвокатска колегия, с изключение на разноските за пътуването и пребиваването, които са за сметка на стажантите.

На 13.06.2022 г. в сградата на Висшия адвокатски съвет, гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1А ще се проведе изпит по френски език за определяне на участниците.

Желаещите да участват в изпита трябва да изпратят до ВАдвС чрез съответната адвокатска колегия, в която членуват, молба с трите си имена, висшето учебна заведение, в което са завършили, автобиография на френски език, мотивационно писмо на френски език, актуална снимка, копие от паспорта и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикуват професията. Желателно е да се представи и документ за владеене на френски език.

Каним желаещите да участват в стажа адвокати членове на САК, да изпращат документите за участие на адреса на Софийската адвокатска колегия, гр. София, бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 2 и 3, или на електронен адрес register@sak-sas.bg в срок до 08.06.2022 г.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне