Международен обучителен семинар за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

/


На 26 и 27 май 2022 г. в София ще се проведе третият международен обучителен семинар по Европейския проект „LIGHT–Legal competency to prevent AML/CFT: illuminating dark corners (light-aml.eu), финасиран по Програма „Правосъдие на Европейския съюз (Grant Agreement 101007890). Първото обучение се проведе в Рим, Италия, през март 2022 г., второто – в Брюксел, Кралство Белгия, през април 2022 г.

Предстоящият обучителен семинар е под патронажа на председателя на Народното събрание на Република България и на Софийската адвокатска колегия. Обучението ще се проведе в два поредни дни – в зала „Изток“ на Народното събрание на 26 май и в хотел „КООП“, гр. София на 27 май, като участие в него ще вземат нотариуси и адвокати.

Обученията имат за цел изследване на развитието и ефективността на законодателните мерки, въведени на национално и европейско ниво, целящи да предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма, и ролята на нотариусите и адвокатите при прилагането на тези норми. Третият международен обучителен семинар в София е организиран от Асоциацията на жените-адвокати и включва следните теми: „Опознай клиента си; Комплексна проверка на клиента; Действителен собственик; Задължение за докладване; Съхранение на данни; Събиране на доказателства и сътрудничество с регулаторни и контролни органи“.

Наред с официалните участници в обучението, в него могат да се включат и други адвокати и нотариуси, в зависимост от капацитета на залата и броя на чуждестранните участници.

Обучението ще се проведе на български и английски език с осигурен симултанен превод.

Споделяне