Здравна застраховка за адвокати от САК в ОЗФ „ДОВЕРИЕ“ през 2024

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че договорът за медицинска застраховка тип „допълнително здравно осигуряване“ с ОЗОФ „Доверие“ е сключен от Софийска адвокатска колегия и срокът на действие на полицата е от 01.04.2024 г. до 31.03.2025 г.

Персоналните здравни карти за всеки застрахован ще бъдат на разположение за получаване в Библиотека и споделен офис на САК (кантора 203, Търговски дом, ет. 2), считано от 03.04.2024 г.

Картите ще бъдат предавани на застрахованите лица срещу подпис в рамките на работното време. Картите на членовете на семейства и на адвокатските сътрудници, ще бъдат връчвани срещу подпис на съответния адвокат, който е подал заявление за застраховането им.

В случай че на някое от застрахованите лица се наложи използване на медицинска услуга преди снабдяване с персонална карта, услугата може да бъде използвана с удостоверяване на съответния единен граждански номер или чрез използването на електронен здравноосигурителен талон (с инструкциите за инсталирането му, можете да се запознаете тук).

С инструкциите за използване на медицинската застраховка молим да се запознаете тук.

С инструкции за регистрация в клиентския портал на застрахователя може да се запознаете тук, а с указания относно подаване онлайн на искане за възстановяване на разходи - тук.

Оставаме на разположение за обратна връзка относно функционирането и изпълнението на задълженията на ОЗФ „Доверие“ по сключения застрахователен договор.

С уважение,

Софийски адвокатски съвет

© Sasun Bughdaryan

Споделяне