График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. май 2022 г.

/


До края на месец май 2022 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

3.5.2022

Адв. Вера Даскалова

4.5.2022

Адв. Петьо Славов

5.5.2022

Адв. Александър Андонов

10.5.2022

Адв. Мариана Вълкова

11.5.2022

Адв. Евгения Гечева

12.5.2022

Адв. Златка Стефанова

13.5.2022

Адв. Валентина Бакалова

18.5.2022

Адв. Албена Пенова

19.5.2022

Адв. Силвия Спасова

20.5.2022

Адв. Лили Лозанова

26.5.2022

Адв. Маргарита Димитрова

27.5.2022

Адв. Антон Стефанов

31.5.2022

Адв. Жана Кисьова

Споделяне