Годишна инвентаризация в Софийски градски съд от 3 до 20 януари 2023 г.

/


От 3 до 20 януари 2023 г. включително в Софийски градски съд ще бъде извършена пълна годишна инвентаризация на делата в служби „Съдебно деловодство“ и архиви.

За периода на инвентаризацията се ограничава приемното време за адвокати и граждани, като справки по дела, получаване на преписи и удостоверения ще могат да се извършват всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа.

Инвентаризацията е разпоредена със Заповед №РД-13-7518 от 01.12.2022 г. на председателя на Софийски градски съд.

Споделяне