Формуляр "Избор на правно-информационна система", достъпен през закрита секция на сайта на САК

/


Уважаеми колеги,

В отговор на засиления интерес към осигурената възможност и през 2023 г. да се ползва безплатен достъп до правно-информационните системи „Апис Европа“ АД и „Сиела Норма“ АД, искането за който се прави чрез попълване на Формуляр „Избор на правно-информационна система“ през закритата секция на сайта на Софийска адвокатска колегия (тук) и срещаните затруднения при достъпа до закритата секция на сайта САК, бихме искали да Ви информираме за следното:

1. Достъпът до закритата секция се осъществява чрез двуфакторна автентикация на потребителя и изпратен код за достъп до вписания в адвокатския регистър електронен адрес (имейл) на адвоката/младши адвоката.

2. Ако имате затруднения при достъпа до закритата секция на сайта, вижте Помощна информация: Вход в "Закрита секция" | Софийска Адвокатска Колегия (sak-sas.bg).

3. Ако не е възможно да осъществите достъп до закритата секция обичайно това се дължи на проблеми с електронния адрес (имейл) на адвоката/младши адвоката, вписан в ЕАР, като в този случай:

3.1. Проверете дали е актуален Вашият имейл в Единните адвокатски регистри (Регистри на българската адвокатура (bar-register.bg), на който е необходимо получите кода за достъп до закритата секция.

3.2. Ако установите, че електронният адрес (имейл) не е актуален или въобще нямате вписан имейл адрес в Единния адвокатски регистър, е необходимо да подадете Заявление за промяна на обстоятелствата, в което да посочите актуален имейл, който да бъде вписан в Единния адвокатски регистър.

3.3. Ако установите, че посоченият електронен адрес (имейл) е актуален, е необходимо да проверите дали този електронен адрес (имейл) не е вписан и за друг адвокат/младши адвокат. С цел сигурност при достъпа до закритата секция на сайта на САК е въведено ограничение за уникален имейл за отделните потребители, тъй като на този имейл се изпраща генерираният код за достъп до закритата секция. Поради това ако няколко адвокати/младши адвокати, посочили в единния адвокатски регистър общ електронен адрес (например адрес на обща кантора от вида office@.........), те няма да имат възможност за достъп до закритата секция. В този случай за да имат възможност за достъп до закритата секция всички потребители (адвокати и младши адвокати), посочили като свой един и същ електронен адрес в адвокатския регистър, е необходимо да се извърши промяна на вписания електронен адрес възможност за достъп до закритата секция на сайта на САК, да подадете Заявление за промяна на обстоятелствата, в което да посочите актуален и уникален имейл, който да бъде вписан в Единния адвокатски регистър. Изискването за уникалност на електронния адрес ще важи при бъдещото свързване на Единния адвокатски регистър с други електронни платформи (например ЕПЕП).

В случай, че изпитвате затруднения при достъпа до закрита секция или попълването на формуляра, може да ни потърсите за съдействие или да ни пишете за проблема на: register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне