Анкета относно темите и лекторите на летни и есенни семинари в ОД Лозенец

/


Уважаеми колеги,

През м. юни и м. септември 2024 г. в Оздравителен дом Лозенец ще бъдат проведени семинари по актуални гражданскоправни и наказателно правни теми.

На предстоящо редовно заседание на адвокатския съвет на 17.04.2024 г., предстои да бъдат определени датите за провеждане на семинари, темите и лекторите, които ще бъдат съобразени с предпочитанията на адвокатите от САК, заявени в попълвани анкетни карти при предишни обучения.

В случай, че имате предпочитания към определени теми и лектори, може да ги посочите, като посочите примерни теми и лектори, които желаете да бъдат поканени за участие.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне