„Ръководството на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Наръчник за съдии" на български език

/


Уважаеми колеги,

На сайта на Международния съвет за търговски арбитраж (International Council for Commercial Arbitration (ICCA)) е достъпно „Ръководството на Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Наръчник за съдии" на български език. С копие може да се снабдите на следния линк. Ръководството представлява джобен наръчник за основните аспекти на обхвата, тълкуването и прилагането на Конвенцията. Макар да е насочено към съдии, които разглеждат молби за признаване на чуждестранни арбитражни решение, то е полезно за всеки практикуващ юрист. Преводът е изготвен от колеги - адвокати от САК.

Споделяне