Home Новини Собщение Осигурителна каса "Адвокат"

Собщение Осигурителна каса "Адвокат"

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Осигурителна каса „Адвокат“ Ви уведомява, че с Решение от 10.05.2021 г. за оздравяване на осигурителната каса прие месечен членски внос в размер на 10,00 лева, считано от 01.06.2021 г.

В кратък срок ще бъдете уведомени за останалите мерки, насочени към оздравяването на касата, включително и дата за провеждане на Общо събрание на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“.

Осигурителна каса „Адвокат“

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021