Home Новини Напомняне плащане на вноски

Напомняне плащане на вноски

Уважаеми колеги,

С оглед предстоящото Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 24.04.2021 г. и 25.04.2021 г и избора на делегати от САК на Общото събрание на адвокатите от страната напомняме, че по силата на чл. 49, ал. 2 от Закона за адвокатурата, до гласуване следва да бъдат допускани всички адвокати, които са заплатили дължимите от тях вноски за месеца, предхождащ месеца на провеждане на изборите – т.е. за м. март.

С решение на Софийски адвокатски съвет от 02.02.2021 г., членовете на САК са освободени от задължение за плащане на членски внос към САК за 3 месеца – март, април и май 2021 г. Поради това, за участие в гласуването на 24-25.04.2021 г. е достатъчно вноските към САК да са заплатени до месец февруари 2021 г. включително.

Обръщаме внимание, обаче, че няма решение на Висшия адвокатски съвет за освобождаване на адвокатите от плащане на вноските, дължими към Висшия адвокатски съвет за същия период.. Поради това за участие в гласуването при избора на делегати на 24.04. и 25.04.2021 г. е необходимо вноските към Висшия адвокатски съвет за месец март 2021 г. да са заплатени ней-късно до 23.04.2021 г.

Приканваме всички колеги от САК, които все още не са заплатили дължимите от тях вноски към Висшия адвокатски съвет за месец март 2021 г., да направят това до 23.04.2021 г., за да упражнят правото си на глас на предстоящите избори за делегати.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021