Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
Name BG number PN
*Адвокати* ----- -----
1 И.Б.В. SAK10457 1000743210
2 М.Д.П. SAK10458 1900119110
3 Н.П.С. SAK10459 1600743610
4 Н.Д.Я. SAK10460 1500739910
5 П.С.С. SAK10461 1900637510
6 П.С.М. SAK10462 1700743310
7 Р.В.П. SAK10463 1000743510
8 С.Д.К. SAK10464 1200743710
9 Т.Е.К. SAK10465 1000402810
*Младши* ----- -----
1 П.Х.П. SAK10466 4000201210
*Асистенти* ----- -----
1 Д.М.К. SAK10467 5500161410
2 Т.Н.Д. SAK10468 5900161310

  

 

Споделяне