Писмо до РЗИ

/


Уважаеми колеги,

По повод постъпили сигнали на адвокати от САК, касаещи неспазване на противоепидемичните мерки, въведени по повод на КОВИД-19 в сградите на Специализирания наказателен съд и на Софийския районен съд - Наказателна колегия и Гражданска колегия, Софийският адвокатски съвет взе решение да сезира РЗИ с молба да бъде извършена проверка на сградите на Специализирания наказателен съд с адрес: София 1505, кв. „Подуяне“ (Оборище), ул. „Черковна“ № 90 и на Софийския районен съд - Наказателна колегия с адрес: София 1463, бул. „Генерал Михаил Д. Скобелев“ № 23 и Гражданска колегия с адрес: София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и на изнесената регистратура (извън сградата на СРС – Гражданска колегия) за съответствие с изискванията за работа в условията на извънредна епидемична обстановка в страната.

На изпратеното от САС писмо с изх. № 2340/11.11.2020г. е получен отговор от РЗИ с наш вх.№ 11374/62.11.2020г.

С пълните текстове на писмата може да се запознаете тук: Писмо до РЗИ

Софийски адвокатски съвет

Споделяне