Предстоящо обучение и отлагане на публичната дискусия по концепцията за нов Закона за адвокатурата

/


Уважаеми колеги,

Използваме случая да Ви информираме, че продължава серията от онлайн обучения, организирани до края на календарната година. Поредното обучение е на тема: Отлагане и прекъсване на наказанието лишаване от свобода и пробация. Преустановяване на изпълнението на наказанието пробация. Предсрочно освобождаване. Трансферът на осъдени лица от държави членки на ЕС по РР 2008/909/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в ЕС, което ще се проведе на 16.12.2020г. /сряда/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор Андрей Янкулов – адвокат от САК.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:

https://us02web.zoom.us/j/86985626774?pwd=c3h1ZndHVitNZ201ZFRjaEtZUTJ0UT09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:

Meeting ID: 869 8562 6774
Passcode: 893854

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на лекцията-дискусия на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Уведомяваме Ви също така, че планираната за четвъртък /17.12.2020г./ публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата няма да се състои поради служебна ангажираност на членовете на работната група, определена от Висшия адвокатски съвет за изготвянето й.

Дискусията се отлага за 14.01.2021г./четвъртък/ от 14 часа.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне