ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВПИСАНИТЕ В НРПП

/


Уважаеми колеги,

С цел своевременно изплащане от НБПП на положения от Вас труд, отчетите по предоставената правна помощ следва да се регистрират в отдел „Правна помощ” на САК най-късно до 04.12.2020г.(включително).

Софийски адвокатски съвет

Споделяне