Готови адвокатски карти

/


Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Е.К. SAK10318 1900710210
2 А.Д.Н. SAK10319 1700739310
3 Б.Е.В. SAK10320 1000738810
4 Б.К.Х. SAK10321 1000739510
5 Г.З.Р. SAK10322 1600739610
6 Г.С.С. SAK10323 1200369410
7 Г.К.К. SAK10324 1700738910
8 Д.К.М. SAK10325 1900597510
9 Ж.Н.М. SAK10326 1300739410
10 И.Д.В. SAK10327 1200142010
11 И.С.Ф. SAK10328 1800739010
12 О.Б.В. SAK10329 1400738710
13 Р.А.М. SAK10330 1100582710
14 С.М.Н.С. SAK10331 1400593010
15 Т.Л.Х. SAK10332 1800410410
16 Х.Н.Б. SAK10333 1400739110
17 Ц.М.Г. SAK10334 1000739210
*Младши* ----- -----
1 А.Г.И. SAK10335 4000198610
2 Б.В.С. SAK10336 4700199110
3 В.К.Р. SAK10337 4900175310
4 З.И.Д. SAK10338 4000198910
5 И.И.Й. SAK10339 4500198210
6 К.А.Г. SAK10340 4000199010
7 П.П.П. SAK10341 4300199210
8 Р.Р.Р.Р SAK10342 4800198410
9 Р.Р.П. SAK10343 4300198810
10 Я.Д.Б. SAK10344 4100198310
11 Я.М.Г. SAK10345 4400198510
12 Я.В.Р. SAK10346 4700198710
*Асистенти* ----- -----
1 А.Г.Д. SAK10347 5700158310
2 Б.Л.Д. SAK10348 5000158510
3 Д.С.Б. SAK10349 5600013010
4 К.Я.Д. SAK10350 5200158710
5 М.С.С. SAK10351 5000158210
6 МТ.М. SAK10352 5300158410
7 .Т.М. SAK10353 5900158810
8 М.М.С. SAK10354 5600158610
9 Н.Ж.А. SAK10355 5500157410
10 Т.Р.Р. SAK10356 5800158010

  

 

Споделяне