ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 ГОДИНА

/


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Информираме Ви, че след приключване на Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати, провеждана от Висшия адвокатски съвет за 2020 година, считано от 17.08.2020 година (понеделник)
- Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат удостоверението си и да изтеглят обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия.
- Кандидатите, които не са издържали успешно изпита следва да изтеглят в срок от шест месеца обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия.
След изтичането на този срок представените от кандидата документи в нотариално заверени преписи към заявлението за допускане до участие в пролетната изпитна сесия за 2020 г. ще бъдат унищожени.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Споделяне