ПРОТОКОЛ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2020 г.

/


Уважаеми колеги,

Протоколът от отчетно-изборното събрание на Софийската адвокатска колегия, проведено на 25 януари 2020 г., може да видите тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне