Среща с Председателя на Софийски районен съд

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 16.03.2023 г. ще бъде проведена среща на председателя и членове на Софийски адвокатски съвет с Председателя на Софийски районен съд и заместник председателите на съда, с оглед обсъждане на конкретни проблеми и затруднения в работата на адвокатите и възможностите за нейното подобряване.

Каним Ви да ни информирате писмено за конкретни свои проблеми и затруднения в работата си в Софийски районен съд, за да бъдат поставени на обсъждане на срещата. Ще очакваме да получим вашите писмени предложения и сигнали до 15.03.2023 г. на електронен адрес: register@sak-sas.bg, за да обобщим представената с тях информация и да бъде изложена пред ръковоството на Софийски районен съд.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне