Работно време на РЦК за 30 май 2022 г.

На 30 май 2022 г. Регионалният център за консултиране няма да работи сутринта от 9 до 13,30 часа. Желаещите да бъдат консултирани могат да посетят центъра след 13,30 часа или в някой от следващите дни.

Споделяне