Позиция на Софийския адвокатски съвет в защита професионалните права, честта и достойнството на българските адвокати

С решение от 01.02.2023 Софийски адвокатски съвет изразява позиция в защита професионалните права, честта и достойнството на българските адвокати, с текста да която може да се запознаете тук.

Споделяне