Покана за участие в конференция относно правата на хората с увреждания

Уважаеми колеги,

На 15.04.2024 г. в САК е получена покана за участие в конференция на тема "Правата на хората с увреждания - защита от насилие, мониторинг на услугите и водене на стратегически дела" Деинституционализация и междусекторност по проект Dis-connected: „Свързани помежду си услуги и програми за превенция на насилието над жени и деца, насочени към хората с увреждания” (101049690-InfoComPWDs)

Конференция е посветена на правата на хората с увреждания и по-специално защитата от насилие, включително и в институционална среда. Конференцията ще се състои на 18.04.2024 г., от 9:30 часа до 17:00 часа в the Steps – гр. София, ул. „Братя
Миладинови“ № 12.

Конференцията ще се проведе в присъствена форма, като местата са ограничени, поради което е нужно да потвърдите участие възможно най-скоро

Повече информация относно конференцията може да откриете тук.

Man presenting power point to small audience in start-up office.
Man presenting power point to small audience in start-up office. © Matthew Osborn

Споделяне