Общо събрание на адвокатите от страната

Уважаеми колеги,

напомняме Ви, че Общото събрание на адвокатите от страната за 2023 г. ще се проведе на 25 и 26 февруари 2023 г.

Откриването на събранието ще бъде на 25.02.2023 г., събота, от 8.30 часа, като при липса на кворум ще се открие при условията на чл. 111, ал. 3 ЗА - един час по-късно, в 9.30 ч.

Общото събрание ще се проведе „Астория Гранд Хотел“ (бивш „Родина“). при дневен ред, обявен на сайта на Висшия адвокатски свет: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА – 2023 г. (vas.bg)

Материалите за събранието са достъпни на сайта на Висшия адвокатски съвет.

Списък с делегатите от Софийска адвокатска колегия е достъпен тук.

Общото събрание на адвокатите от страната ще бъде излъчвано и чрез видеострийм, достъпен за всички адвокати на сайта на Висшия адвокатски съвет, а за членовете на САК и в закритата секция на сайта на САК.


Софийски адвокатски съвет

© Nathan Dumlao

Споделяне