Общ конгрес на FBE и CCBE в София през м. юни 2022 г.

Софийска адвокатска колегия, съвместно с Висшия адвокатски съвет, ще бъде домакин в периода 22-ри юни - 25-ти юни 2022 г. на Общ конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe - FBE) и Съюза на адвокатурите и правните общества на Европа (Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE).


Събитието е включено в календара на FBE още през 2019 г., но заради пандемията от Ковид-19 не е проведено през 2020 и 2021 г. и ще се проведе през настоящата 2022 г.

Общата тема на съвместния конгрес на FBE и CCBE в София - Ролята на адвоката в следпандемичната 2022-ра година: динамиката на работа в поляризирани общества, промяната в имиджа на адвоката и еволюция на адвокатската професия, е съобразена с актуалните проблеми при упражняване на адвокатската професия, пред които сме изправени всички:

- Защитаване на принципа за неидентифициране на адвоката с клиенти в поляризираните общества;

- иновациите и дигитализацията в правната работа – предимствата и недостатъците на електронното правосъдие и необходимостта от пряка и доверителна връзка с клиента;

- ролята на адвоката и на адвокатската професия като моделираща обществените нагласи и социалната отговорност на адвоката и на адвокатската професия в знаковите съдебни процеси.

По време на форума ще бъдат дискутирани и въпроси, свързани с организацията на адвокатската фирма и упражняването на адвокатска професия, интегритета, политика на рисков мениджмънт, поведението на адвоката в социалните мрежи и подобни електронни платформи. Специално внимание ще бъде отделено и на темата за ограниченията при упражняването на адвокатска професия и как те могат да бъдат преодоляни.

От Софийски адвокатски съвет е изработен и публичнодостъпен и сайт за конгреса (линк), на който може да се запознаете с подробности за събитието, програмата на отделните части и информация за участниците и съпътстващите събития. Записването за участие в Конгреса ще се извършва чрез сайта.

За български адвокати е предвидено заплащането на преференциална такса за участие в работната част на Конгреса на 23.06.2022 г.

Споделяне