Международно състезание по търговско право на Федерацията на Европейските Адвокатури (FBE)

На 11 и 12 юни 2022 г. в гр. Билбао, Кралство Испания, ще се проведе организираното съвместно от адвокатските колегии на Билбао и Мадрид под патронажа на Федерацията на Европейските адвокатури /FBE/ Международно състезание по търговско право за млади адвокати до 35 годишна възраст.

Състезанието е образователно събитие, чиято цел е участниците от различните европейски държави при съвместна работа да симулират казус, свързан със сключването на търговски договор. Участниците в състезанието, след предварително зададени параметри, следва да изготвят проекти за определен тип договори, да се срещнат с друг отбор, представляващ техния потенциален контрагент, да проведат преговори и да „сключат“ договор. Целите на състезанието включват изграждане на взаимоотношения между млади адвокати от различни държави и развиване и подобряване на техните умения за международно правно сътрудничество.

Жури в състав до 10 членове в зависимост от броя на участниците, оценява представянето на отборите комплексно като взима предвид както правните им познания и качеството на изготвените договори, така и цялостния процес на провеждане на преговори – поведение, изказ, езикови умения, стил на обличане, работа в екип, колегиално отношение и способност за постигане на балансирани решения с другия отбор.

Заявките на желаещите да вземат участие в състезанието следва да бъдат изпратени до 28 май включително, на следния електронен адрес на Софийски адвокатски съвет: register@sak-sas.bg.

Подробна информация за състезанието се съдържа в приложения прикачен файл.

Състезанието се провежда на английски език.

С адвокатите, пожелали да вземат участие, ще се проведе събеседване от членове на Софийски адвокатски съвет на 30.05.2022 г., от 11.00 ч., в Заседателната зала на Софийски адвокатски съвет в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 3, за установяване на опита в сферата на състезанието и владеенето на английски език, необходими за преценка относно сформирането на отбор, който да представлява Софийска адвокатска колегия.

Софийски Адвокатски Съвет

fbe-icc-june.pdf
pdf, 1.2 MB

Споделяне