Летни семинари в ОД "Лозенец" 2024 г.

Уважаеми колеги,

С решение на Софийски адвокатски съвет по Протокол № 11/17.04.2024 г., Съветът на Софийска адвокатска колегия прие през летния сезон на 2024 г. в ОД „Лозенец“ да бъдат организирани и проведени изнесени семинарни занятия, в следните периоди: 06.06 - 09.06.2024 г., 13.06 - 16.06.2024 г., 12.09 - 15.09.2024 г. и 19.09 - 22.09.2024 г.

За периода на семинарните занятия се заплаща цена за настаняване в ОД "Лозенец" в размер на 20 лв. на човек за нощувка, а при самостоятелно ползване на стая - 40 лв. за нощувка.

За записване може да се обръщате към домакина на колегията – г-н Здравко Цветков, на тел.: 0879 29 22 51.

Конкретните теми на семинарните занятия за всеки от посочените периоди, ще бъдат оповестени допълнително, като предстои този въпрос да бъде обсъден на заседание на Съвета на Софийска адвокатска колегия на 08.05.2024 г.

Софийски адвокатски съвет

Although a cloudy and partially rainy day, I set out with friends despite all the reasons telling me its not worth going. 
I found myself on the cent...
Although a cloudy and partially rainy day, I set out with friends despite all the reasons telling me its not worth going. I found myself on the central coast in NSW of Australia, where I chose to be challenged instead of disappointed. This is one of the © Tim Patch

Споделяне