Дежурни адвокати РЦК месец юни 2023 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
месец юни 2023 г.
телефон 0879292230

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

02.06.2023 г.

петък

Лилия Борисова

Янислава Георгиева

05.06.2023 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Мариела Ачева

07.06.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Мариела Ачева

09.06.2023 г.

петък

Мариела Ачева

Ана Филибева

12.06.2023 г.

понеделник

Светослав Киряков

Кремена Трифонова

14.06.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Румяна Кацарска

16.06.2023 г.

петък

Анка Ганчева

Ана Филибева

19.06.2023 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Христина Попова

21.06.2023 г.

сряда

Светослав Киряков

Румяна Кацарска

23.06.2023 г.

петък

Христина Попова

Ана Филибева

26.06.2023 г.

понеделник

Анка Ганчева

Кремена Трифонова

28.06.2023 г.

сряда

Анка Ганчева

Анка Ганчева

30.06.2023 г.

петък

Христина Попова

Ана Филибева

Споделяне