Дежурни адвокати РЦК месец юни 2022 г.

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ЮНИ 2022 г.

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.06.2022 г.

сряда

Димитър Караниколов

Анелия Пантова

02.06.2022 г.

четвъртък

Анелия Пантова

Анка Ганчева

03.06.2022 г.

петък

Анка Ганчева

Ива Николаева

06.06.2022 г.

понеделник

Мариела Ачева

Димитър Караниколов

07.06.2022 г.

вторник

Светослав Киряков

08.06.2022 г.

сряда

Ива Николаева

Рада Лилова

09.06.2022 г.

четвъртък

Кремена Трифонова

Ива Николаева

10.06.2022 г.

петък

Анка Ганчева

Кремена Трифонова

13.06.2022 г.

понеделник

Анка Ганчева

Румяна Кацарска

14.06.2022 г.

вторник

Татяна Лисичкова

Рада Лилова

15.06.2022 г.

сряда

Димитър Караниколов

Румяна Кацарска

16.06.2022 г.

четвъртък

Рада Лилова

Ива Николаева

17.06.2022 г.

петък

Ана Филибева

Анка Ганчева

20.06.2022 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Светослав Киряков

21.06.2022 г.

вторник

Мариела Ачева

Анка Ганчева

22.06.2022 г.

сряда

Рада Лилова

Татяна Лисичкова

23.06.2022 г.

четвъртък

Кремена Трифонова

Димитър Караниколов

24.06.2022 г.

петък

Кремена Трифонова

Ана Филибева

27.06.2022 г.

понеделник

Ива Николаева

Димитър Караниколов

28.06.2022 г.

вторник

Светослав Киряков

Анка Ганчева

29.06.3022 г.

сряда

Димитър Караниколов

Ива Николаева

30.06.2022 г.

Четвъртък

Мариела Ачева

Ива Николаева

Споделяне