Дежурни адвокати РЦК месец МАЙ 2022

ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец МАЙ 2022 г.


Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

02.05.2022 г.

понеделник

ПОЧИВЕН ДЕН

ПОЧИВЕН ДЕН

03.05.2022 г.

вторник

Анелия Пантова

Димитър Караниколов

04.05.2022 г.

сряда

Тошко Тенев

Румяна Кацарска

05.05.2022 г.

четвъртък

Тошко Тенев

Кремена Трифонова

06.05.2022 г.

петък

ПОЧИВЕН ДЕН

ПОЧИВЕН ДЕН

09.05.2022 г.

понеделник

Лора Гурмева

Рада Лилова

10.05.2022 г.

вторник

Светослав Киряков

Тошко Тенев

11.05.2022 г.

сряда

Рада Лилова

Анка Ганчева

12.05.2022 г.

четвъртък

Димитър Караниколов

Светослав Киряков

13.05.2022 г.

петък

Ана Филибева

Румяна Кацарска

16.05.2022 г.

понеделник

Ива Николаева

Анка Ганчева

17.05.2022 г.

вторник

Лора Гурмева

Татяна Лисичкова

18.05.2022 г.

сряда

Димитър Караниколов

Татяна Лисичкова

19.05.2022 г.

четвъртък

Преслава Мехтерова

Ива Николаева

20.05.2022 г.

петък

Ана Филибева

Анка Ганчева

23.05.2022 г.

понеделник

Лора Гурмева

Светослав Киряков

24.05.2022 г.

вторник

ПОЧИВЕН ДЕН

ПОЧИВЕН ДЕН

25.05.2022 г.

сряда

Кремена Трифонова

Димитър Караниколов

26.05.2022 г.

четвъртък

Светослав Киряков

Янислава Георгиева

27.05.2022 г.

петък

Ана Филибева

Ива Николаева

30.05.3022 г.

понеделник

Кремена Трифонова

Кремена Трифонова

31.05.2022 г.

вторник

Татяна Лисичкова

Татяна Лисичкова

Споделяне