Общо събрание на адвокатите от страната

Уважаеми колеги,

Напомняме, че на 24 и 25 февруари 2024 г. ще се проведе редовно общо събрание на адвокатите от страната.

Откриването на събранието ще бъде на 24.02.2024 г., събота, от 8,30 часа, при спадащ кворум по чл. 111, ал. 3, изречение 2-ро от Закона за адвокатурата, в 9,30 часа в град София, х-л „Астория“ (бивш „Родина“).

Събранието е свикано по решение на Висшият адвокатски съвет от 29.11.2023 г. при дневен ред, допълнен с решение от 11.01.2024 г., както следва:

I. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2023 г., съдържащ:

1. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2023 г.

Докладва: председателят на Висшия адвокатски съвет

адв. д-р Ивайло Дерменджиев.

2. Финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2023 г.

Докладва: главният секретар на Висшия адвокатски

съвет Красимир Краев.

II. Доклад на Висшия контролен съвет за 2023 г.

Докладва: председателят на Висшия контролен съвет

Валентин Бенатов.

III. Отчет на Висшия дисциплинарен съд за 2023 г.

Докладва: председателят на Висшия дисциплинарен

съд Илонка Иванчева-Райчинова.

IV. Изказвания и обсъждания на докладите и отчетите.

Приемане на решения.

V. Обсъждания, становища, предложения относно работата на адвокатите и дейността на адвокатурата.

VI. Обсъждане на проекта на нов Закон за адвокатурата.

Поради обема и значимостта на въпроса, разглеждането на точката за предварително обсъждане на проекта за нов Закон за адвокатурата ще се проведе и на втория ден от събранието – 25 февруари 2024 г. (неделя). С материалите, касаещи проект може да се запознаете тук.

В събранието могат да вземат участие делегатите от Софийска адвокатска колегия, обявени за избрани съобразно решения на Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия от 29.01.2024 г. (стр. 10) и от 04.02.2024 г. (стр. 10 – 13) за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия за участие в Общото събрание на адвокатите от страната. Посочените решения на Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия са обжалвани, но подадените жалби са оставени без уважение с окончателни решения на Висшия адвокатски съвет приети съответно на 13.02.2024 г. и на 19.02.2024 г.

Събранието може да се проследи от всеки адвокат в закритата секция на сайта на Висшия адвокатски съвет.

© Nathan Dumlao

Споделяне