Програма за обучения за м. Ноември 2023 г.

Уважаеми колеги,

През м. ноември 2023 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да присъстват на следните обучения, организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев":

1. На 02.11.2023 г. от 12:30 ч. до 17:30 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Нови промени в Закона за управление на етажната собственост“ с лектор проф. дн Стоян Ставру – адвокат от САК

2. На 06.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прекратяване на правната помощ в досъдебното и в съдебното производство – дискусия“ с лектор адвокат Калина Петрова.

3. На 07.11.2023 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Вътрешнонационално и международно отвличане на дете от родител без/със знанието и съгласието на другия родител“ – хибриден семинар на английски език, организиран от Комисията по семейно право на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) с лектори адвокат Йорданка Бекирска – президент на Комисията по семейно право на FBE (България), адвокат Клеменс Брасенс (Франция), адвокат Моник Стенгел (Франция), адвокат Нуно Кардозо-Рибейро – (Португалия), адвокат Ванеса Ндумбе (Швейцария) и адвокат Каролина Марин Педреньо (Обединено кралство).

4. На 08.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Съдебна защита при обжалване на действия и откази на съдебния изпълнител“ с лектор съдия Красимир Машев.

5. На 09.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални въпроси на недействителността на потребителските договори по ЗПК“ с лектор съдия Васил Александров.

6. На 13.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение. Обжалване на разпределението“ с лектор съдия Красимир Машев.

7. На 14.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Свободата на изразяване в практиката на ЕСПЧ и българските съдилища – предизвикателства и тенденции“ с лектор адвокат Александър Кашъмов.

8. На 15.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Дружество с променлив капитал“ с лектор проф. дюн Ангел Калайджиев – адвокат от САК.

9. На 16.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ – I част с лектор доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

10. На 20.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Деликти, осъществени чрез слово. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Васил Александров.

11. На 21.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Законът за защита от домашно насилие и правната помощ – предизвикателства и практически аспекти“ с лектор адвокат Елка Пороминска.

12. На 23.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ – II част с лектор доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК.

13. На 27.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Охранителни производства по ЗН. Специални правила за наследяване от недееспособни лица“ с лектор съдия Светлана Калинова.

14. На 28.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Нови моменти в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от юли 2023 г. Практически аспекти“ с лектор адвокат Георги Денборов

15. На 29.11.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Презентационни умения“ с лектор проф. д-р Даниела Илиева.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира подбор на около 30 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“, който ще започне на 19 декември 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. Атина, Република Гърция, при домакинството на Атинската адвокатска колегия.

Тези от Вас, които проявяват интерес и желаят да участват, следва да изпратят своите три имена, изписани на латиница, е-поща и CV на е-поща coa@abv.bg в срок до 16.11.2023 г.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете в прилжонения файл (моля, кликнете върху текста).

Споделяне