Конференция и бал по повод Деня на адвоката

Дата: 22.11.2023
Час: 14:00
Дата до: 22.11.2023

На 22.11.2023 г. от 14.00 ч. в „Астория Гранд хотел София“ ще бъде проведена конференция по повод Деня на адвоката, на тема „Конституционната реформа на съдебната система и мястото на адвокатурата в нея“.

До момента участие в конференцията са потвърдили проф. Даниел Вълчев, адвокат от САК и декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и проф. Пенчо Пенев, бивш Конституционен съдия.

След уточняване на всички участници в конференцията на сайта на САК ще бъде обявена подробната програма.

След конференцията се предвижда да бъде проведен и бал на адвокатите от колегията. За участие в бала е определен куверт в размер на 130 лв., платим от всеки участник.

Колегите, които желаят да вземат участие в бала, следва да заявят това и да платят куверта в срок до 31 октомври 2023 г. Молим да изпращате заявките си за участие в бала на електронен адрес: conference@sak-sas.bg

След изпращана на имейл, с който заявявате желание за участие в бала, ще получите указания за плащане на куверта.

Споделяне