Удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на ОД Лозенец

Уведомяваме Ви, че след разглеждане и удовлетворяване на исканията за ползване на Оздравителен дом „Лозенец“ през летен сезон 2023 г., има свободни стаи за всички смени, с продължителност, както следва:

- Първа смяна: 09.06.2023 г. – 23.06.2023 г. (14 нощувки)

- Втора смяна: 24.06.2023 г. – 08.07.2023 г. (14 нощувки)

- Трета смяна: 09.07.2023 г. – 23.07.2023 г.; (14 нощувки)

- Четвърта Смяна: 24.07.2023 г. – 07.08.2023 г. (14 нощувки)

- Пета смяна: 08.08.2023 г. – 22.08.2023 г. (14 нощувки)

- Шеста смяна: 23.08.2023 г. – 02.09.2023 г. (10 нощувки)

- Седма смяна: 03.09.2023 г. – 13.09.2023 г. (10 нощувки)

Цените за ползване на Оздравителен дом „Лозенец“ за всяка от смените през сезон 2023 г. са идентични с цените от 2022 г. и са съобразени с изискването за начисляване на данък добавена стойност в размер на 9 на сто, предвиден за хотелиерска дейност (достъпни в табличен вид тук).

Заявления за ползване на базата могат да бъдат подавани до 08.06.2023 г. (за първа смяна) и съответно до 23.06.2023 г. за останалите смени, чрез попълване на публикувано на сайта на Софийската адвокатска колегия заявление, което може да бъде подавано в деловодството на САК или на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

В закритата секция на сайта на САК (достъпна тук) е осигурена възможност за попълване и изпращане на формуляра на заявление.

Разглеждането на заявленията за ползване ще се извърши до запълване на капацитета на базата за всяка смяна. В случай, че заявленията за ползване надвишават капацитета на базата за съответната смяна, ще бъдат приложени от Софийски адвокатски съвет критериите, определени с решение на Съвета на САК № 251/19.05.2021 г., достъпни тук.

При възможност да бъде предоставено ползването на помещения за съответните смени, адвокатите ще бъдат уведомени за дължимите от тях суми, които следва да бъдат платени до началото на съответната смяна.

Дължимата сума за ползване на помещението следва да бъде платена по следната сметка на Софийска адвокатска колегия:

BG30UBBS88881000586479 в ОББ АД.

Припомняме Ви, че през летен сезон 2023 г. няма да бъде ползван Ресторанта в ОД „Лозенец“.

Предвид лошото техническо състояние и опасността при ползване на сградата на ресторанта в ОД „Лозенец“, на основание правомощието на адвокатския съвет по чл. 89, т. 10 от Закона за адвокатурата да управлява и стопанисва имуществото на колегията, взе Решение № 1945/05.04.2023 г., съгласно което през летен сезон 2023 г. ресторантът няма да бъде предоставен за ползване под наем или по друг начин.

За този период ще бъде в сила ограничението за ползване на външните части (терасата) на ресторанта, въведено с Решение № 336/24.06.2021 г. (достъпно тук).

Междувременно са предприети действия за осигуряване на възможност преди началото на летния сезон да бъде разположено преместваемо съоръжение на територията на ОД „Лозенец“ (до терасата на ресторанта), което да обслужва желаещите да се хранят посетители в ОД „Лозенец“.

Софийски адвокатски съвет

© Tim Patch

Споделяне