Срок за подаване на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ е до 13 март 2023 г.

Попълненото от Вас Заявление за вписване в националния регистър за правна помощ може да изпратите подписано с електронен подпис на електронен адрес: register@sak-sas.bg или да подадете в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 2.

Обръщаме внимание, че при попълване на заявлението е необходимо да посочите конкретно и сферите на правото, в които имате професионален опит и квалификация и предпочитате да бъдете определяни за служебни защитници.

Софийски адвокатски съвет

Sign here
Sign here © Scott Graham

Споделяне