Програма за обучения за м. Май 2024 г.

Уважаеми колеги,

През м. май 2024 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да присъстват на следните обучения, организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев":

1. На 07.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - Уебинар на английски език на Комисията по семейно право и на Комисията по медиация на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) на тема: „Семейна медиация и трансгранични ефективни решения“

2. На 08.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - присъствен семинар на тема „Усъвършенстване на медиационните техники и комуникация“ – I част с лектор адвокат Десислава Монева – медиатор в ЦСМ към СРС и СГС.

3. На 09.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - присъствен семинар на тема „Усъвършенстване на медиационните техники и комуникация“ – II част с лектор адвокат Десислава Монева – медиатор в ЦСМ към СРС и СГС.

4. На 10.05.2024 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч. - хибриден семинар на тема „Актуални практически проблеми по приложението на ЗОДОВ – по отношение отговорността на прокуратурата и съда за причинени вреди на гражданите и юридическите лица от незаконосъобразни действия и бездействия на органите на съдебната власт. Фактически състав с лектор съдия Красимир Машев

5. На 14.05.2024 г. от 09:30 ч. до 17:30 ч. - уебинар на тема „Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото“ – I част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията) с лектори доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК, адв. Иглика Василева и адв. Ася Манджукова. Семинарът ще се проведе само в онлайн формат.

6. На 15.05.2024 г. от 09:30 ч. до 18:00 ч. - уебинар на тема „Достиженията на правото на ЕС в областта на върховенството на правото“ – II част (съвместно с Центъра за изследване на демокрацията) с лектори: адв. Андрей Янкулов, адв. Александър Кашъмов, адв. София Разбойникова и адв. Диляна Гитева. Семинарът ще се проведе само в онлайн формат.

7. На 22.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - хибриден семинар на тема „Установителни искове за установяване на факти с правно значение“ с лектор съдия Михаил Малчев

8. На 23.05.2024 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч. - присъствен семинар на тема „Защитата на владението в актуалната практика на Върховния касационен съд“ с лектор проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК. Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА.

9. На 27.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - хибриден семинар на тема „Дружество с променлив капитал“ с лектор адвокат Александър Кацарски

10. На 28.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - хибриден семинар на тема „Промените в производството по несъстоятелност и стабилизация“ с лектор адвокат Александър Кацарски

11. На 29.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - хибриден семинар на тема „Измененията в Част VII на ГПК относно производствата по граждански дела с международен елемент“ с лектор доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

12. На 30.05.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. - хибриден семинар на тема „Подкуп – преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Валя Рушанова

13. На 31.05.2024 г. от 16:00 ч. до 17:30 ч. - присъствен семинар на тема Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език)V част с лектор Джоел Брайънт, Държавен департамент, САЩ. Семинарът ще се проведе на английски език и само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА.

© Sincerely Media

Споделяне