Home

Sofia Bar Association

Списък на дежурни адвокати за 01.02.2018 до 28.02.2018

Print PDF
There are no translations available.

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.03.2018 г. до дата: 31.03.2018 г.

Read more...

Среща на СРС и САС във връзка с мерки за подобряване на условията в съда

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Като продължение на усилията на Софийски адвокатски съвет за запознаване на ръководителите на софийските съдилища с проблемите, които адвокатите срещат ежедневно при работата си в съдилищата и тяхното разрешаване, на 25.01.2018 г. Софийски адвокатски съвет отправи искане за среща с ръководството на Софийски районен съд, на която да бъдат обсъдени някои от най-съществените проблеми в организацията на работата на съда и възможните начини за тяхното разрешаване.

Read more...

Културен афиш

Print PDF
There are no translations available.

EmilDimitrov

САС почете паметта на Апостола

Print PDF
There are no translations available.

Председателят на САК адв. Ивайло Данов и секретарят на САК адв. Пейчо Пейчев почетоха паметта на Васил Левски.  Днес се навършват 145 години от гибелта на Васил Иванов Кунчев.

Въпреки дъжда и дългата опашка от признателни родолюбци, ръководството на Колегията търпеливо изчака своя ред, за да поднесе почитта си към Апостола на свободата.

Поклон! 

Предстоящи семинари на тема: Реформата в НПК

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

    Софийският адвокатски съвет напомня на всички служебни защитници, че съгласно решение на НБПП, в сила от 05.11.2017г., адвокатите, които се явяват като служебни защитници, задължително трябва да преминат курс на обучение за измененията в НПК.

    Обръщаме се към всички служебни защитници, които все още не са преминали такъв курс на обучение, задължително да се запишат за участие в предстоящите семинари.

    В връзка с горното, Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА “Кръстю Цончев” продължава поредицата от семинари на тема: „Реформата в НПК”, като следващите два семинара ще се проведат съответно на 15.03.2018 г.  от 9 до 13 часа, с лектор: адв. Ина Лулчева и на 29.03.2018 г. от 11 до 17 часа, с лектор: адв. Даниела Доковска.

    Приканваме колегите да се запишат за участие директно в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", както и на телефони: 02/980 10 92, 0884/922 913 или на имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

                                                                                                                                                       Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2018 02 19

Промените в уредбата на заповедното и изпълнителното производство от м. октомври 2017 г

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

            На 27.02.2018 г. в сградата на ЦОА "Кръстю Цончев" ще се проведе семинар, организиран от Софийски адвокатски съвет съвместно с ЦОА “Кръстю Цончев", на тема: Промените в уредбата на заповедното и изпълнителното производство от м. октомври 2017 г., с лектор адвокат Валя Гигова.

            Моля имайте предвид, че местата за семинара са ограничени.

            Приканваме колегите да се запишат за участие директно в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", както и на телефони: 02/980 10 92, 0884/922 913 или на имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

                                                                                                      Софийски адвокатски съвет

Демонстрация на продуктите на ЛАКОРДА

Print PDF
There are no translations available.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Софийският адвокатски съвет съвместно с фирма ЛАКОРДА организират на 19.02.2018 година, /понеделник/ от 15 часа до 16 часа в залата на 3 етаж в сградата на Търговския дом, бул. Витоша 1А, демонстрация на модулите на информационна система ЛАКОРДА. Представител на фирмата ще бъде на Ваше разположение за евентуални въпроси.

     Приканваме колегите, които срещат затруднения при ползването на модулите на продукта ЛАКОРДА, да заповядат в Търговския дом.

     Предварителното записване ще се извършва от библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137 или на телефони 02 987 05 19, вътр. 120 и 0879 292 217.
 

                                 Софийски адвокатски съвет

Уведомление към съвета на камарата на ЧСИ

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 09.02.2018г. Софийският адвокатски съвет отправи уведомление до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители за отстраняване на нередностите и пропуските в исканията по чл. 430 ГПК за начначаване на особени представители на длъжници в изпълнителни производства.

Пълният текст на уведомлението можете да видите тук:

Read more...

Обявления на ДС

Print PDF
There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 06.03.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Read more...

Предстоящ семинар на тема: Измененията в НПК

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

    Софийският адвокатски съвет напомня на всички служебни защитници, че съгласно решение на НБПП, в сила от 05.11.2017г., адвокатите, които се явяват като служебни защитници задължително трябва да преминат курс на обучение за измененията в НПК.

    Обръщаме се към всички служебни защитници, които все още не са преминали такъв курс на обучение, задължително да се запишат за участие в предстоящите семинари.

    В връзка с горното, Софийският адвокатски съвет съвместно с ЦОА “Кръстю Цончев” продължава поредицата от семинари на тема: „Измененията в НПК”, като следващият семинар ще се проведе на 13.02.2018 г. /вторник/ от 11 до 17 часа, с лектор: съдия Лада Паунова от НК на ВКС в сградата на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" на ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4.

    Моля, колеги, имайте предвид, че все още има ограничен брой свободни места за семинара.

    Приканваме колегите да се запишат за участие директно в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", както и на телефони: 02/980 10 92, 0884/922 913 или на имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Софийски адвокатски съвет

ДЕКЛАРАЦИЯ

Print PDF
There are no translations available.

Софийският адвокатски съвет изразява принципно подкрепата си за исканията на служителите на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ на Министерство на правосъдието за равно третиране. Естеството на работа на служителите в сектор „Сигурност“ е не само съизмеримо, но в много отношения дори по-опасно и рисково в сравнение с аналогични служители към Министерство на вътрешните работи, което налага равно третиране и осигуряване на еднакви условия на труд и заплащане. При осъществяване на адвокатската работа, по защита правата на гражданите, адвокатите сме свидетели на тежките условия на труд и на затруднения при осъществяване на охраната и свижданията в арестите и затворите на страната,  поради недостатъчния брой служители.  Удовлетворяването на исканията за подобряване условията на труд, увеличаване на щата и добавки към на възнагражденията за тежки условия на труд, ще доведе до привличане на желаещи за запълнят свободните работни места и ще е съответно на спецификата на работата на осигуряващите охрана на съдебните сгради и в местата за лишаване от свобода.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Софийски адвокатски съвет

ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САК ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за месец февруари 2018г. приемният ден на Председателя на САК - адв. Ивайло Данов ще бъде 15.02.2018г. /четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от 15 до 17 часа.

Моля всеки член на САК, който желае да се срещне с Председателя извън посочения за месеца приемен ден, да направи това след предварително уговорени дата и час, за да можем да си бъдем взаимно полезни.

адв. Ивайло Данов

Лято 2018 г. – ОД “Лозенец“

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет има удоволствието да обяви, че и тази година ОД „Лозенец” ще бъде на Ваше разположение за летен отдих. По традиция там САС ще организира и проведе летни и есенни семинари. Записването ще става по определения от предишните години ред, за което ще бъдете предварително известени на сайта на САК http://www.sak-sas.bg/, както и на страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/saksf/?ref=br_rs .

Софийски адвокатски съвет

Обява за конкурс за адвокати за работа по проект

Print PDF
There are no translations available.

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е
На основание чл. 17, т. 8 от Закона за правната помощ и чл. 12, т. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ, и в съответствие с Правилата за подбор и организация на дейността на адвокатите от НРПП за правна помощ и представителство на чужденци, търсещи международна закрила, в сила от 31.12.2017  г.  и  Приложение  1  Критерии  за  подбор  на  адвокати  от  Националния регистър за правна помощ като изпълнители на правна помощ по чл. 22, т. 8 от Закона за правната помощ Заповед No 11/25.01.2018 год. на председателя на НБПП обявява конкурс  за избор  на  24  адвокати  от  Софийска  адвокатска  колегия,  12  адвокати  от Адвокатска колегия Хасково и 3 адвокати от Адвокатска колегия – Сливен за нуждите на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), сключено между Европейската  комисия  и  Министерството  на  вътрешните  работи  (МВР)  по  проект HOME/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Р България в областта на убежището и миграцията“, осъществяван в партньорство между Държавната агенция за бежанците при Министерския свет и Националното бюро за правна
помощ, при следните условия:

icon-pdf По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Р България в областта на убежището и миграцията

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

AdvokatskiKarti 2018 02 05 1

AdvokatskiKarti 2018 02 05 2

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Print PDF
There are no translations available.

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за петнадесета поредна година специализирани езикови курсове.

Read more...

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ - нов образец

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

При подаване заявления за вписване в Национален регистър за правна помощ, моля, ползвайте новия образец, обявен на сайта на
Национално бюро за правна помощ и Софийска адвокатска колегия.

Секретар
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев

Персонални пароли за Лакорда

Print PDF
There are no translations available.

ВАЖНО!

По силата на договор между ВАС и Лакорда АД, регистрираните адвокати от всички адвокатски колегии в България получават достъп на компютър, смартфон или таблет до необходимите за работата им правни и бизнес продукти в платформа Лакорда Интелект: Правен Интелект с Анотирани Нормативни Актове, Бюлетин Лакорда, Българско Право, Съдебна Практика, Право на Европейския Съюз, Процедури и Формуляри, Бизнес
Интелект с Бизнес Регистър и Lakorda Mobile, без допълнително заплащане от страна на отделните адвокати.

В случай, че все още не сте активирали Вашия достъп, за да получите индивидуална парола, попълнете Вашите данни на адрес: www.lakorda.com/adv

Снимки от коледното парти на САК

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

снимките на всички деца от детското коледно парти на САК вече са налични на хартиен носител и могат да бъдат взети от библиотеката на бул. "Тодор Александров"137 в работно време.

Copyright © sak-sas.bg 2018