Home

Sofia Bar Association

СЪОБЩЕНИЕ

Print PDF
There are no translations available.

На 29.06.2017г., в 13ч. в църквата при Централните софийски гробища ще се състои опелото на проф. Владимир Петров. Всеки, който го е запомнил с добро, да намери време и да дойде, за да го изпратим в последния му път. Който не може да дойде - да запали една свещ за светлата памет на нашия обичан професор!

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 06 19

Националните адвокати и институциите на ЕС – практически насоки за взаимодействие и лобизъм

Print PDF
There are no translations available.

„Дружеството на младите адвокати – София“ организира семинар на тема

„Националните адвокати и институциите на ЕС – практически насоки за взаимодействие и лобизъм“.

Целта на семинара е от една страна да бъдат дадени конкретни идеи и ноу хау на колегите адвокати относно възможностите за взаимодействие с европейските институции по възможни казуси в тяхната практика, а от друга – в светлината на 10-годишнината от членството на България в ЕС и на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз, да проведем дискусия относно могат ли националните адвокати да имат своята роля в развитието на правото, на процедурите и на институциите на ЕС.

Очакваме Ви на 22 юни 2017 г. (четвъртък) от 10:00часа, в Голямата конферентна зала на „Венус Център“, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход – откъм ул. „Бачо Киро“), приложено Ви изпращаме програмата на събитието.

Read more...

Оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”

Print PDF
There are no translations available.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    В резултат на близо едногодишни преговори, проведени между САС и ЗАД „Алианц България Живот”, представяме на вниманието Ви оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”. Офертата съдържа специални условия по отношение на членовете на САК и техните семейства.
    За да се пристъпи към сключване на договор при посочените в офертата условия е необходимо да има минимум 1 000 /хиляда/ желаещи колеги да се ползват от тази застраховка.
    Всеки от Вас, който желае лично и по отношение на членове на семейството си да се ползва и стане част от този вид групова застраховка, следва да заяви поименно това на електронна поща на САК  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , на телефон 0879 292 217 при библиотекаря Лъчезар Спасов или лично при него в библиотеката на колегията, където ще се поддържа списъка на желаещите.  
    При набиране на посочената по–горе минимална бройка, ще се пристъпи към конкретно договаряне от работна група, в която ще участват освен членове на САС,  специалисти в областта на застрахователното право и медицината.
    Във връзка с горното САС на свое заседание взе решение да съфинансира стойността на окончателната застрахователна премия до 30% от окончателния й размер.
    Каним всички от Вас, които имат интерес и желание за сключване на такава застраховка да се запишат при библиотекаря на посочените по-горе телефон и електронен адрес.

САС

Готови документи от Пролетната изпитна сесия

Print PDF
There are no translations available.

Софийска Адвокатска Колегия

Уведомяваме кандидатите подали документи за Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати, че вече могат да получат обратно подадените от тях документи и готовите удостоверения (за успешно издържалите изпита) в сградата на колегията на бул. "Тодор Александров" 137, ет.2, ст.3 Личен състав.

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 06 07

Обявления на ДС

Print PDF
There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

                       

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 20.06.17 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Read more...

Адвокатска академия „За това, което не пише в учебниците по право“ - м.Юни

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги, с удоволствие представяме на вашето внимание програмата на АДВОКАТСКАТА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” за месец юни 2017 г.

 

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Месец юни , 2017 г.

 

 

2     юни 2017 г

1. Ситуационни стратегии – поздрав и запознаване, първият досег, срещи според обстановката, цели-атмосфера, подготовка на сцената, включване на невербалния радар / сядане, време, роля / .

 

2. Да осъдиш адвокат – възможно ли е и кой го прави.

 

Време за провеждане: 14-17:00 ч.

Формат: 2 лекционни часа по 80 мин. с почивка от 20 мин.

Лектори: адв. Светозар Зафиров, Васил Чобанов

 

Read more...

Списък на одобрените заявления за почивка на ОД”ЛОЗЕНЕЦ”

Print PDF
There are no translations available.

Списък

на одобрените заявления за почивка на ОД”ЛОЗЕНЕЦ”

за сезон 2017 г.

Първа смяна 16.06 – 29.06.2017

Read more...

ЕВРОПЕЙСКИ УСПЕХ ЗА СОФИЙСКАТА АДВОКАТУРА

Print PDF
There are no translations available.

  Уважаеми Колеги, На 12 и 13 май, в град Варшава, се проведе международно състезание за млади адвокати /до 30 годишна възраст/ по договорно право, организиран от Федерацията на Европейските адвокатури /FBE/, съвместно с домакините и Мадридската адвокатска колегия. В състезанието взеха участие 8 отбора – два отбора от Антверпен /Белгия/, по един отбор от Букурещ и Клуж /Румъния/, Варшава /Полша/, Мадрид /Испания/, Екзитър /Великобритания/ и отборът на Софийска адвокатска колегия. Състезанието се състоеше във водене на преговори на английски език между два екипа и изготвяне на търговски договори на същия език – договор за международна покупко-продажба /на 12.05.2017г./ и договор за дистрибуция на стоки /на 13.05.2017г./. Отборът на Софийска адвокатска колегия имаше един от най-тежките жребии – в първия ден се срещна с един от отборите на Антверпен, а във втория ден с отбора на Екзитър. Отборите бяха оценявани комплексно, не само относно юридическите си знания и качеството на изготвените договори, но и за цялостния процес на преговорите - стил на обличане и начин на поведение, стил на изказ и езикови умения, работа в екип, коректно отношение и способност за постигане на балансирани решения с другия отбор. Международното жури от пет съдии, председателствано от Вице-Президента на Федерацията на Европейските адвокатури - Микеле Лукерини, единодушно класира на първо място отбора на Софийска адвокатска колегия – адвокат Николета Рачева и адвокат Величка Алмишева. Освен първата награда и купата на състезанието на нашия отбор беше дадена и специалната награда на Федерацията на Европейските адвокатури – участие в конгреса на Федерацията, който ще се проведе в град Хага през месец юни. Този успех на отбора на Софийската адвокатска колегия идва да покаже на всички нас, че международната дейност и контакти са от изключителна важност за колегията. Подобни състезания и всякакви други форми на международни контакти и сътрудничество допринасят за издигане престижа на Софийската адвокатска колегия и за утвърждаване на самочувствието на нашите адвокати, като пълноценни членове на голямото семейство на европейската адвокатура. Те доказват, че софийските адвокати, особено младите, имат нужните качества и нивото на тяхната подготовка не отстъпва от това на колегите им от останалите европейски страни. Благодарим на отбора за неговото блестящо представяне и го поздравяваме за успеха! Софийски Адвокатски Съвет

icon-pdf ЕВРОПЕЙСКИ УСПЕХ ЗА СОФИЙСКАТА АДВОКАТУРА

 

Вижте видеото от събитието.

 

Щастливите победителки

Българската делегация

Конкурсът

Адвокатска академия - Лозенец

Print PDF
There are no translations available.

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

Теми за 10 и 11 Юни 2017 г., Лозенец


 

10 юни, 2017 г.

 

 

1. Радикализация на исляма и проявленията му в страната. Отражения върху адвокатската практика.

Лектор : Проф. д-р Юрий Търкаланов

 

 

2. Късметът в адвокатската практика – има ли го, или е измислица. Методи за усилване на късмета. Харизмата и адвокатската практика. Техники за използване и развитие на харизмата.

 

                Лектор : адв. Светозар Зафиров

               

                11 юни, 2017 г.

 

1.Как да използваме социалните мрежи за адвокатски маркетинг. Оценка на възвръщаемостта на вашата инвестиция в социалните медии

       Лектор : Васил Чобанов

2. Адвокатското възнаграждение. Удовлетвореност на адвоката според системите на заплащане и ролята й за справянето с адвокатския скептицизъм. Основни и алтернативни начини за договаряне на адвокатските хонорари в чуждестранната практика.

 

                Лектор : адв. Светозар Зафиров

 

Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация

Print PDF
There are no translations available.

 

ПОКАНА

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ПАМБ/

с подкрепата на Национална асоциация на медиаторите /НАМ/

за първи път организира

Международна лятна школа

по комуникация, преговори, медиация

21-25 юни 2017г,             гр.Поморие

www.pamb.info; www.mediation-net.eu

 

Каква е идеята: С лекции и практически занимания край брега на Черно море ще имате уникалната възможност да овладеете процесите на взаимното разбиране, да подобрите уменията си за диалог, насочен към конкретен резултат, както и да подпомагате другите в процеса на комуникация и преговори. Обучители са водещи медиатори и експерти от Европа и САЩ.

Какво предлагаме:

Опция 1 - програма с теми по комуникация и преговори, подходяща за широк кръг от специалисти, съдържа авторски разработки по актуални въпроси.

Опция 2 - програма с надграждащи теми по медиация,подходяща за сертифицирани медиатори. Имате възможност да профилирате базовите си знания и да получите първите си точки /кредити/ за специализирано обучение по търговска медиация (ТМ), семейна медиация (СМ), за решаване на потребителски спорове (ПС) - [i] вижте Таблица 1 долу.

*** Възможност за избор на предпочитани теми: Обученията, включени по опция 1 и 2 се провеждат на модули, като избирате предварително в какво занятие да се включите. Заниманията ще се провеждат едновременно по различни теми.

Опция 3 - програма - ниво 1 и ниво 2 от основното сертифициращо обучение по медиация. Ако все още не сте участвали в сертифициращо обучение по медиация, имате възможност да го започнете [ii]

Лектори:                                   

ü  Артур Тросен (Германия), Доминик Вахлиг (Германия), проф. Дана Рон (Латвия), Брус Уитфийлд (САЩ), Вадим Рахлис и Андрей Бигдан (Украйна)

ü  Сертифициращото обучение /опция 3/ се провежда от лекторите на ПАМБ.

Продължителност - лятната школа продължава 5 дни, 21 юни - 25 юни 2017

Място на провеждане – гр. Поморие, почивна база на Софарма

Такси

ü  Такса за участие в обявените модули /опция 1 и 2/ - 190 лв. за 5 дни или 120 лв. за 3 дни; при ранно записване до 10 май – намаление с 10%;

ü  вж. допълнително такса – основно сертифициращо обучение по-долу

Таксите включват обучението и не включват – нощувки, транспорт и храна /посочените разходи се поемат от участниците и се заплащат отделно/.

 

Храна - 20 лв. на ден с включени закуска, обяд и вечеря/заплаща се от участниците/;

Нощувки - Предлагаме ви следните възможности /заплаща се от участниците/:

ü  в почивна станция Софарма, разположена непосредствено край брега – легло в двойна стая - 12,50 лв. на вечер;

ü  в хотел Алцион – 3 звезди – непосредствена близост – 20 лв. на вечер в двойна стая; 30лв. - единична. http://alcionabeachpomorie.com/?page_id=469

ü  др. възможности в гр-Поморие: www.st-george-bg.info; hotel-regata.com/ и др.

 

Участниците могат и самостоятелно да организират настаняването си в друго място по свой избор.

                                      

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата, за което всеки участник ще бъде уведомен.

Транспортвъзможност за наемане на автобус от София срещу допълнително заплащане– допълнителна информация.[i][i] Таблица 1 за обучения по опция 1 и опция 2

 

ТЕМИ/МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

точки

ТМ

СМ

ПС

 

1

Психологически аспекти на процеса на комуникация - , необходимост, видове, митове

2

2

2

2

2

Международна семейна медиация

2

 

2

 

3

Интегративна медиация

2

 

2

 

4

КАРТА НА КОНФЛИКТА

2

 

2

 

5

насърчаване творческо генериране на идеи

2

 

2

 

6

Симулатор на преговори - семеен спор

2

 

2

 

7

Симулатор на преговори - търгорвски спор

2

2

 

 

8

Диалог, препятствия пред диалога

2

 

2

 

9

Техники за установяване на контакт и убеждаване

2

2

 

 

10

Какво е коучинг и приложното му поле в медиацията

2

2

2

2

11

Решаване на потребителски спорове

2

 

 

2

12

Спорове при презгранично отвличане на деца от родители

2

 

2

 

13

 Медиаторски умения

2

2

2

2

14

Медиация в наказателното право

2

 

 

 

15

Емоционална интелигентност в бизнес преговорите

2

2

 

 

16

Предизвикателства пред съвременните форми на дигитална комуникация

2

2

2

2

17

Aнализ на страните

2

2

 

 

18

Определяне цената на конфликта

2

2

 

 

18

Обезщетения в авторското право – как да ги постигнем в процеса на преговори и медиация

2

2

 

 

20

Видове АРС – хибридни форми, незадължителен арбитраж и др

2

2

 

 

21

Специфични схеми за АРС /FIDIC, Project mediation, WIPO multitiered clauses/

2

2

 

 

23

Правна рамка на сем.медиация

2

 

2

 

 

 

44

24

24

10

 

ПРАКТИКУМИ+ изпит

 

6

6

 

30

30

 

При събирането на 30 точки по определена схема получавате сертификат за в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите...

 

[ii] По време на школата ще бъдат проведени първите две нива от сертифициращото обучение - общо 40 уч.часа от основното обучение по медиация (изисква се пълно присъствие). За получаване на сертификат е необходимо успешно полагане на теоретичния изпит, както и преминаване на практическите занимания - още 2 /два/ учебни дни, които ще бъдат допълнително уточнени.

Такса за участие в основното сертифициращо обучение /опция 3/ - 490 лв. /таксата е преферeнциална - вместо 590 лв. - 490лв. за цялото обучение/. Важно: практикумът от 2 дни ще се проведе допълнително през септември.

контакти:

e.mail: rminkova@pamb.info;

tel. +359 887423336

Медицински Център САНУС 2000 - безплатни лабораторни изследвяания

Print PDF
There are no translations available.

 като партньор на Софийска адвокатска колегия, предлага на членовете на колегията и техните семейства безплатни лабораторни изследвания със Семейна здравна карта - Вие получавате 12 броя ваучерa за прегледи и изследвания в Медицински център САНУС 2000  с големи отстъпки и 20% постоянна отстъпка от всички услуги на центъра. Картата важи за всички членове на Вашето семейство.
Промоционална цена на картата- 20 лева!


За допълнителна информация: тел. 088 777 0 222;
                        e – mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;                                        http://www.sanus2000.com.    
                      

ДМА-София - семинар на тема "Защита на потребителите"

Print PDF
There are no translations available.

Дружеството на младите давокати (ДМА) - София организира обучителен семинар на тема "Защита на потребителите". Семинарът ще се проведе на 4 май (четвъртък) от 14 до 16 ч. в заседателната зала на САК в Търговския дом 3-ти етаж (на бул. "Витоша" №1А, срещу Съдебната палата). Основен лектор е адв. Христо Копаранов. На семинара ще присъства и г-н Константин Райков - член на Комисията за защита на потребителите. Семинарът е безплатен за членове на ДМА-София. За лица, нечленуващи в Дружеството - такса 10 лв.

Съвременни съдебномедицински интерпретации на телесните повреди

Print PDF
There are no translations available.


Pokana 1

Pokana 2

Read more...

Парижка адвокатска колегия - международен стаж

Print PDF
There are no translations available.


Paris Baristers May

Почивки за сезон 2017 г. в Оздравителен дом "Лозенец"

Print PDF
There are no translations available.

Ръководството на СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

на основание решение на САС от 04.04.2017 г., уведомява адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата собственост на САК в ОД”Лозенец” – с. Лозенец, област Бургас през сезон 2017 г. За целта е необходимо да подадат бланка заявление по образец, считано от 24. 04.2017 г. до 26.05. 2017 г. включително. Бланките за заявления могат да се получат в сградата на бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2., ст. 4, в Търговския дом на бул. „Витоша” № 1, ет. 3 или се изтегли от сайта на САК. Попълнените заявления се предават в регистратурата бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2, ст. 4.

СМЕНИТЕ ЗА СЕЗОН 2017 г. СА КАКТО СЛЕДВА:

Read more...

Посещение на европейските институции в гр. Страсбург, Франция

Print PDF
There are no translations available.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

АДВОКАТСКИ КОЛЕГИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира посещение в Европейския съд по правата на човека, Съвета на Европа и Европейския парламент  в седалищата им в гр.Страсбург, Франция  за времето  от 13 до 16 юни 2017 г.

Предвижда се следната програма:

Read more...

Семинар по право на ЕС в София

Print PDF
There are no translations available.

SeminarPravo EU Sofia

Лятна квалификационна програма - с.Лозенец

Print PDF
There are no translations available.

Уведомяваме Ви, че в периода 08-11.06.2017г. в базата на САК, в село Лозенец, ще се проведе семинар от лятната квалификационна програма на САК.

Copyright © sak-sas.bg 2017