Home

Sofia Bar Association

Общо събрание на адвокатите от страната 25 и 26 февруари 2017 г.

Print PDF
There are no translations available.

VAS Obshto Subranie 2017 02 20

ВАЖНО!!! - Администрацията няма да работи 17.02.2017 - 9 - 12:30

Print PDF
There are no translations available.

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА САК НЯМА ДА РАБОТИ НА 17.02.2017 ОТ 9 ДО 12 И 30 С ОГЛЕД СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО И СЪОТВЕТНО СЪРВЪРИТЕ

ElectricityCut 2017 02 17

Уведомление за Правната помощ

Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м.март и указания на Националното бюро за правна помощ, Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 28.02.2017

От ръководството

Обявления на ДС

Print PDF
There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                        Дисциплинарният съд при САК – 3-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 06.03.17 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Тодор Александров, № 137, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Read more...

Graduate Degree Programs

Print PDF
There are no translations available.

SchoolOfLaw 0

SchoolOfLaw 1

SchoolOfLaw 2

Протокол № 3 от 10 февруари 2017 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Print PDF
There are no translations available.

П Р О Т О К О Л   № 3

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА

          Днес, на 10 февруари 2017 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатуратаот 16 декември 2016 г.,в състав:

Председател: АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Членове:         1. МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

                        2. ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ЙОВЧЕВА

Read more...

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 02 10

Абонамент за право на ползване на правно-информационните системи „АПИС“

Print PDF
There are no translations available.

                                                            ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА

                                                            СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че „АПИС Европа“ АД поднови абонамента за право на ползване на правно-информационните системи „АПИС“ за членовете на Софийската адвокатска колегия. Срокът на абонамента е 12 месеца.

Read more...

Съобщение относно Адвокатски застраховки 2017г - договор със ЗК „Лев Инс“ АД

Print PDF
There are no translations available.

1. Удължава се срокът за приемане на заявления за включване към групова полица "Професионална отговорност на адвоката" до 01/03/2017 включително.
Подаването може да бъде както в библиотеката на САК, така и на имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it на Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани.
За допълнителна информация обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова, тел. 0884016944 или вижте тук

2. Образец на Заявление за включване към полицата може да изтеглите от тук:

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

3. Готовите полици по застраховките "Професионална отговорност на адвоката" ще могат да се получават след 8 Февруари 2017 в библиотеката всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
За контакти с библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217

 

РЕШЕНИЕ №30/05.02.2017 г.

Print PDF
There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
№30 от 05.02.2017 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 05.02.2017 г. в 18,45 ч.

 

ОБЯВИ следните резултати от избора:

 

Read more...

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Print PDF
There are no translations available.

 

Избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната

05 февруари 2017 г.

 

 

 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

 Днес, 05.02.2017 г., в 18:45 часа Избирателната комисия на САК, в състав:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за избор на делегати на САК на общото събрание на адвокатите в страната.

 

Гласуването започна в 09:00 часа на 05.02.2017 г. и приключи в 16:00 часа на 05.02.2017 г. в сградата на СУ “Св.Климент Охридски“ в гр. София, бул. “Цар Освободител“ №15.

Read more...

Съобщение относно готовите полици по Адвокатски застраховки 2017г - договор със ЗК „Лев Инс“ АД

Print PDF
There are no translations available.

Съобщаваме ви, че готовите полици по застраховките "Професионална отговорност на адвоката" ще могат да се получават след 8 Февруари 2017 в библиотеката всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК на бул. „Тодор Александров” №137
За контакти с библиотекаря на САК Лъчезар Спасов: телефони  02 987 05 19, вътр. 120 и  0879 292 217

РЕШЕНИЕ №23/29.01.2017 г.

Print PDF
There are no translations available.

РЕШЕНИЕ
23/29.01.2017 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 29.01.2017 г. в 18,00 ч.

 

ОБЯВИ следните резултати от избора:

Read more...

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Print PDF
There are no translations available.

Избор на делегати на САК на Общото събрание на адвокатите в страната

28-29 януари 2017 г.

 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

 Днес, 29.01.2017 г., в 18:00 часа Избирателната комисия на САК, в състав:

Председател: Марина Стефанова Белчева;

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова;

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова.

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за избор на делегати на САК на общото събрание на адвокатите в страната.

 Гласуването започна в 12:30 часа на 28.01.2017 г. и приключи в 14:00 часа на 29.01.2017 г. в сградата на СУ “Св.Климент Охридски“ в гр. София, бул. “Цар Освободител“ №15.

Read more...

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Advokatski Karti 2017 01 21

Съобщение относно Адвокатски застраховки 2017г - договор със ЗК „Лев Инс“ АД

Print PDF
There are no translations available.


1. Удължава се срокът за приемане на заявления за включване към групова полица "Професионална отговорност на адвоката" до 03/02/2017 включително.
Подаването може да бъде както в библиотеката на САК, така и на имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it на Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани.
За допълнителна информация обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова, тел. 0884016944.

2. Застрахователните сертификати за включване към групова полица "Професионална отговорност на адвоката" можете да получите на Общо събрание на САК,
на 28/01/2017 г. в аудитория 272 в сградата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 01 13

Международна програма за сътрудничество за адвокати 2017

Print PDF
There are no translations available.

VAS Deutch 1

VAS Deutch 2

VAS Deutch 3

 

Оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”

Print PDF
There are no translations available.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    В резултат на близо едногодишни преговори, проведени между САС и ЗАД „Алианц България Живот”, представяме на вниманието Ви оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”. Офертата съдържа специални условия по отношение на членовете на САК и техните семейства.
    За да се пристъпи към сключване на договор при посочените в офертата условия е необходимо да има минимум 1 000 /хиляда/ желаещи колеги да се ползват от тази застраховка.
    Всеки от Вас, който желае лично и по отношение на членове на семейството си да се ползва и стане част от този вид групова застраховка, следва да заяви поименно това на електронна поща на САК  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , на телефон 0879 292 217 при библиотекаря Лъчезар Спасов или лично при него в библиотеката на колегията, където ще се поддържа списъка на желаещите.  
    При набиране на посочената по–горе минимална бройка, ще се пристъпи към конкретно договаряне от работна група, в която ще участват освен членове на САС,  специалисти в областта на застрахователното право и медицината.
    Във връзка с горното САС на свое заседание взе решение да съфинансира стойността на окончателната застрахователна премия до 30% от окончателния й размер.
    Каним всички от Вас, които имат интерес и желание за сключване на такава застраховка да се запишат при библиотекаря на посочените по-горе телефон и електронен адрес.

САС

ВАС свиква общо събрание на адвокатите от страната

Print PDF
There are no translations available.

VAS 1

VAS 2

Copyright © sak-sas.bg 2017