Home

Sofia Bar Association

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

Print PDF
There are no translations available.

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ      

 

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

Read more...

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 01 13

Международна програма за сътрудничество за адвокати 2017

Print PDF
There are no translations available.

VAS Deutch 1

VAS Deutch 2

VAS Deutch 3

 

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ФИНАНСОВ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Print PDF
There are no translations available.

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за четиринадесета поредна година специализирани езикови курсове.

 

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

 

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

Read more...

Оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”

Print PDF
There are no translations available.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    В резултат на близо едногодишни преговори, проведени между САС и ЗАД „Алианц България Живот”, представяме на вниманието Ви оферта за медицинска застраховка за лечение в чужбина „АЛИАНЦ БЕСТ ДОКТОРС”. Офертата съдържа специални условия по отношение на членовете на САК и техните семейства.
    За да се пристъпи към сключване на договор при посочените в офертата условия е необходимо да има минимум 1 000 /хиляда/ желаещи колеги да се ползват от тази застраховка.
    Всеки от Вас, който желае лично и по отношение на членове на семейството си да се ползва и стане част от този вид групова застраховка, следва да заяви поименно това на електронна поща на САК  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , на телефон 0879 292 217 при библиотекаря Лъчезар Спасов или лично при него в библиотеката на колегията, където ще се поддържа списъка на желаещите.  
    При набиране на посочената по–горе минимална бройка, ще се пристъпи към конкретно договаряне от работна група, в която ще участват освен членове на САС,  специалисти в областта на застрахователното право и медицината.
    Във връзка с горното САС на свое заседание взе решение да съфинансира стойността на окончателната застрахователна премия до 30% от окончателния й размер.
    Каним всички от Вас, които имат интерес и желание за сключване на такава застраховка да се запишат при библиотекаря на посочените по-горе телефон и електронен адрес.

САС

ВАС свиква общо събрание на адвокатите от страната

Print PDF
There are no translations available.

VAS 1

VAS 2

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2017 01 10

Важно Определение във връзка с адвокатските възнаграждения

Print PDF
There are no translations available.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 45

 

гр.София, 12 януари 2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

Read more...

СЪОБЩЕНИЕ относно Декларация за съгласие от предлагания адвокат

Print PDF
There are no translations available.

Напомняме, че към предложенията за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната задължително следва да се прилага Декларация за съгласие от предлагания адвокат.
Препоръчителен образец на декларация може да бъде изтеглена от сайта на САК: http://www.sak-sas.bg/bg/lawyer-elections-2017/1821-laweyrs-elections-2017-declaration-1-attachement-2
Срокът за подаване на предложения е до 13.01.2017 г., включително.

ИК на САК

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

Print PDF
There are no translations available.

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

 

Днес, 03.01.2017 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 28 и 29.01.2017 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

Read more...

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !

Print PDF
There are no translations available.

НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ЖЕЛАЕМ МНОГО ЗДРАВЕ , ЩАСТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ !
От  САС

Протокол № 1 от 28.12.2016 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура

Print PDF
There are no translations available.

П Р О Т О К О Л   № 1

НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 114, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 101, АЛ. 1, ОТ ЗА    Днес, 28 декември 2016 год., се проведе заседание на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура, определена с решение на съвместно заседание на Висшия адвокатски съвет, Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен съвет по чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 101, ал. 1, изр. 2 от Закона за адвокатурата от 16 декември 2016 г., в състав:

Read more...

ПРОТОКОЛ №1 от заседание на Избирателната комисия

Print PDF
There are no translations available.

             ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

 

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Read more...

Покана - САК свиква Общо събрание на 28 и 29.01.2017

Print PDF
There are no translations available.

DV 2016 11 21 1

DV 2016 11 21 2

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2016 12 22

Обявления на ДС

Print PDF
There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

 ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 22.12.16 г.

Read more...

Адвокатски застраховки 2017г - договор със ЗК „Лев Инс“ АД

Print PDF
There are no translations available.

„Софийска Адвокатска Колегия“ съвместно с ЗК „Лев Инс“ АД и при посредничеството на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД, стартират подновяване на групова полица „Професионална отговорност на адвоката“ в сила от 23.01.2017 г., при лимити на отговорност за едно събитие 20 000 лв. и в агрегат 20 000 лв. Възможни са по-високи лимити, за които също има договорени преференциални тарифи. Всички желаещи да се включат към тази полица е необходимо да подадат заявление в  библиотеката на САК до 20.01.2017 г. За допълнителна информация и въпроси, моля обръщайте се към г-жа Аксиния Ботова – Управител на „Застрахователен Брокер Би Ай Джи Къмпани“ ООД на тел. 0884 01 69 44 или на имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . От сайта можете да изтеглите образец на заявление, за включване към полицата.

icon-word Oбразец на заявление, за включване към полицата

 

 

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

AdvokatskiKarti 2016 12 15

Готови адвокатски карти

Print PDF
There are no translations available.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Karti 2016 12 07

НРПП - становище относно периода от време за отказ за поемане на служебна защита

Print PDF
There are no translations available.

NPP 2016 12 05